SVEICAM KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVETKOS
UN JAUNAJĀ GADĀ!

"Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, 

kas man tic, nepaliktu tumsībā."  (Jņ 12:46)

Svētku laikā pasaule pārvēršas. Lampiņu virtenes, egļu rotājumi,
neskaitāmas sveču liesmas un, galvenais, šī īpašā gaisma mūsos.
Ziemassvētki kā mirdzošs dārgakmens tiek ielikti mūsu rokās. 
Gaismas devējs ar savu piedzimšanu  dāvina tos teikdams - Ticiet gaismai!
Lai Jaunajā žēlastības gadā spējam to nosargāt un dot tālāk!

Sirsnīgi sveicam Griezes draugus Ziemassvētkos un vēlam 
svētīgu, gaismas pilnu Jauno Gadu!


* * *

KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKI GRIEZĒ


Eņģelis sacīja :"Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva.
Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauksi
Viņa vārdu : Jēzus. Un Viņa valstībai nebūs gala."
(Lk. 1, 30-31,33)
*
Ziemassvētku dievkalpojums Griezes ev. lut. baznīcā
2023.g. 25.decembrī plkst.15.00!
*
Būsiet mīļi gaidīti!***

SVEICAM SVĒTĀ GARA SVĒTKOS!


"Kas Viņa vārdus tur, tanī patiesi Dieva mīlestība
ir kļuvusi pilnīga." 
(Jņ 2:5)Vasarsvētku dievkalpojums Griezes baznīcā
šodien, 2023.g. 28.maijā pl.16.00. 
Būsiet mīļi gaidīti!

* * *

JAUNAS GALERIJAS

Pavasaris Griezes dārzā* * *
Lieldienas 2023* * *

SVEICAM KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKOS!


" Priecāties būs visiem, kas cerē uz Tevi ."
(5., 12. Ps.)


Lieldienu dievkalpojums Griezes baznīcā notiks
pirmdien, 10.aprīlī plkst. 11.00* * *SĀKOTIES GAVĒŅA LAIKAM.
PELNU TREŠDIENAS DIEVKALPOJUMS 22.FEBRUĀRĪ 

Ar Pelnu Trešdienu Baznīcā sākas Lielais gavēnis -
40 dienu atteikšanās, pārdomu, grēku un lūgšanas laiks,
kas ved cauri Kristus ciešanām uz Augšāmcelšanās gavilēm.

 Esiet aicināti 22. februārī plkst. 12.00 uz 
Pelnu Trešdienas dievkalpojumu Griezes Baznīcā!

Mācītājs Atis Freipičs

* * *

SVĒTĪGU UN GAIŠU ZIEMASSVĒTKU GAIDĪŠANAS LAIKU!

" Bet tu, Betlēme Efratā, kas esi maza starp visiem  no Jūdas,
no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku
Izraēlā un kura
izcelšanās meklējama sensenos laikos,
mūžības pirmlaiko s."(Mih 5,1)* * *

JAUNAS GALERIJA.

LIELDIENAS GRIEZĒ. APRĪLIS 2022. gads* * *

SVEICAM KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKOS!


" Es esmu pasaules gaisma; kas seko man, tas patiesi
nestaigās
tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma ." (Jņ. 8,12)

** *

KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU
DIEVKALPOJUMI GRIEZES EV. LUT. BAZNĪCĀ


Lielajā Piektdienā - pl.9.00

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums 2.Lieldienās pl.12.00


* * *


GAVĒŅA LAIKĀ


" Izpētīsim un pārbaudīsim savus ceļus un savu dziļāko būtību
un atgriezīsimies pie tā Kunga!
Pacelsim savas sirdis un rokas uz Dievu debesīs " (Raudu 3: 40,41)


* * *


GRIEZES BAZNĪCAS JAUNAIS ALTĀRIS. JŪLIJS 20212021.gada jūlijā Griezes baznīcā
tika uzbūvēts jauns altāris. Paldies
visiem , kas piedalījās tā tapšanas procesā! Aicinām arī jūs būt klāt šajā notikumā
iepazīstoties ar foto galeriju " GRIEZES BAZNĪCAS JAUNAIS ALTĀRIS.
JŪLIJS  2021 "

* * *


PAR KONCERTU GRIEZES BAZNĪCĀ
25.jūlijā plkst.20.00 Griezes baznīcā notiks Dienvidkurzemes festivāla
Rimbenieka koncerts. Muzicēs Kurzemes kvintets.

* * *

SVEICAM VASARSVĒTKOS!

"Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; 
jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars
aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām.
Bet tas, kas izpētīs sirdi, saprot, ko Gars grib, ja tas
ar dievišķiem vārdiem nāk palīgā svētajiem.
Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas
nāk par labu, tāpēc ka tie pēc mūžīgā nodoma
ir aicināti. "(Rm 8: 26–28)
* * *MŪŽĪBĀ DEVUSIES ĀRIJA VALEINE (18.06.28 - 22.02.21)

"Dievs ir mans svētības avots un mans dievs, mana stiprā klints,
mans patvērums ir Dievs." (Ps.62 - 8)  +

Saulainā februāra rītā mūžībā aizsaukta Griezes ev. luteriskās draudzes
ilggadējā locekle Ārija Valeine. Dodoties mūžības, sūtām mūsu
mīļajai Ārijas tantei vislielāko paldies par viņas dāsno un mīlestības pilno sirdi,
par to, ka daudzos gados, darbojoties pie Griezes dievnama atjaunošanas
un citiem darbiem pie baznīcas, mēs esam bijuši kopā ar viņu ...

Izsakām līdzjūtību Ārijas tantes meitai, tuviniekiem, visiem, kuriem viņa bija tuvs draugs ...

+

Mūžīgo mieru dod viņam Kungs, un mūžigā gaisma lai atspīdēja! Lai dus mierā!

+

Ārija Valeine tikai guldīta Ezeres pagasta Griezes kapsētā 26.februārī.

+SVEICAM KRISTUS DZIMŠANAS DIENAS SVĒTKOS!
* * *

SVEICAM KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKOS!


* * *


* * *

ZEM VIŅA SPĀRNIEM TU ESI PAGLĀBTS "Kas dzīvo Visaugstākā patvērumā un mīt Visuvarena ēnā,
TAS saka uz to Kungu:" Mans patvērums un mana pils, mans
Dievs, uz ko es atļauju "
Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā
no iznīcinātāja mēra.
Viņš Tevi sedz ar saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts ;
Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. "
(Ps.91, 1-4) * * *

SVĒTĪGU JAUNO, 2020.GADU!

"Tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu."
(Rom.8, 28)"Manas sirds dievs! Dod man sirdi, pēc Tevis alkstošu un Tevi mīlošu!

Manas dvēseles Dievs! Dod man dvēseli, Tev dzīvojošu un Tevi elpojošu!

Manas mīlestības Dievs! Dzīvesveids

, iespējams, ka tev patīk, ka tev patīk, ja tev patīk, ka tev patīk, ka tev patīk (bet kāds mūka dienasgrāmatas "Tēva apskavienos")

"Mans draugs, vienmēr lūgsim Kungu, lai nekādi pārbaudītu, pasaules maldi, mazdūšība, Neuztraucieties uz mūsu ticību Dieva nodomu, dzīvojošajiem cerību uzmēņiem, jo ​​​​​​​​​"tie, kas mīl Dievu, vīzas lietas nāk par labu" (Rom 8,28) "(Abats Sava. Nav grāmatu Lepnība )


* * *

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI GRIEZĒ
25. decembrī pl.18.00;

26.decembrī pl.12.00;

31.decembrī pl.20.00 Būsiet

mīļi gaidīti!


* * *
 
LELB ARHIBĪSKAPA JĀŅA VANAGA UZRUNA TAUTAS LŪGŠANU
SAPULCĒ 2019.G. 19.OKTOBRĪ

JAUNA GALERIJA -  KRISTĪGĀS MŪZIKAS DIENAS GRIEZĒ 2019
* * *

PAR KRISTĪGĀS MŪZIKAS DIENĀM GRIEZĒ 2019. AICINĀM PIETEIKTIES Kādu
vasaru Griezē   no 12. līdz 14. jūlijam. Kristīgās mūzikas  dienās. Piedalīties aicināti visi kristieši, bet nekonfidenciālās piederības, bet lūgšanas, mācības dziesmas un slavētu Dievu. Arī viņu vadītāji Liepājas Sv. Dominika Romas katoļu baznīcas šolas vadītāja Kristīne Locika. Pulcēsimies kopā piektdienas pēcpusdienā - vakarpusē. Sestdiena vakarā, nometnē apgūto dziedāsim vairāk tuvējās apkārtnes baznīcā. Svētdienas svinēsim dievkalpojumu Griezes ev. lut. baznīcā.

Tuvāka informācija par nometnes norises gaitu tiks ievietota vēlāk.

Pieteikties var gan pie skolotāja Ata Freipiča, tālr. 22316912, gan Kristīnes Locikas, tālr. 26705843.

Uz tik Griezē un mūzikāšanos!


* * *

SVEICAM VASARSVĒTKOS!

"Bet arī dabiski spēks, kad būs nācis pāri jums,
un būs Svētīts pārliecināts, ka Jeruzālemē, tātad Jūdejā un Samarijā, kā
pašam pasaules galamērķim."
(Apd 1: 8)* * *

AICINĀM APMEKLĒT IZSTĀDI

(Restaurēto Griezes baznīcas kanceles durvju fragmenti)

"Līdz 9.jūnija Mākslas muzejs" Rīgas Birža " un apskatāma Latvijas Restauratoru biedrību 30 gadu jubilejai veltīta izstāde". Restauratoru darbnīca ". Izstāde piedalās 80 Latvijas restauratori AR 130 darbiem -. Uz vidu IR ARI unikāli sakrālās mākslas darbi ANO priekšmeti, Kuru "Dzīvība IR izglābta", pateicoties restauratoru zināšānām ANO meistarībai "(Tuvāka informācija" Svētdienas Rīts ", maijs 2019, Nr.5) izstāde var aplūkot arī Griezes baznīcas kanceles uzejas

durvis , 17 .gs. otrā puse (restauratori Uldis Skanis, Elza Lapiņa un Elīza Bula)


* * *

SVEICAM KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKOS!
* * *

AICINĀM PIETEIKTIES KLUSUMMA REKOLEKCIJNav š.g. 24 - 31. martam Rekolekciju mājā pie Griezes evaņģēliski luteriskās baznīcas notiks Klusuma rekolekcijas , kuras vadīs Liepājas diecēzes bīskaps emeritus Pāvils Brūvers . Tā ir brīnišķīga iespēja katru dienu noklausīties saturīgu lekciju, piedzīvot svētīgu sarunu ar garīgo vadītāju, regulāri dievkalpojumos un stundu lūgšanās, daudz laika pavadīta Tēva radītajā dabā, kas Griezes baznīcas apkārtnē ir skaista īpaši, un mācīties mūsu straujajā dzīves skrējienā apstāties, apklust, lai sadzirdētu Dieva teikto katram no mums personīgi, jo Viņš runā klusumā...

Pieteikšanās pie mācītāja A.Freipiča, tel. 22316912 , e-pastsatis.freipics@lelb.lv . Ziedojums par rekolekcijām 125 eiro .

Uz tikšanos!* * *

JAUNAS GALERIJAS

Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2018*
Plenērs ar priesteri Andri Vasiļevski. Papīra liešanas darbnīca. Jūlijs 2018*
Pavasara talka. Maijs 2018*
(Atvainojamies pasākumu dalībniekiem,
ka foto galerijas tehnisku problēmu dēļ
varējām ievietot tikai tagad)

* * *


REGINA FAMILIÆ FRANCISCANÆ  GRIEZĒ...*

SVEICAM JAUNAJĀ GADĀ !

"Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu,
un es palikšu tā Kunga namā vienmēr." (Ps. 23:6)Lai  Gaismas Devējs apgaismo un izgaismo
mūsu turpmākos ceļus, palīdz īstenot jaunas apņemšanās un darbus!
 
Svētīgu Jauno, 2019 gadu visiem Griezes draugiem!

* * *

SAGAIDOT JAUNO DIEVA ŽĒLASTĪBAS GADU
aicinām iepazīties ar piedzīvoto iepriekšējā gadā


Griezes notikumu un pasākumu kalendārs 2018

 Griezē notika :
14 - 21.janvāris  -    Klusuma rekolekcijas;
4 - 5.maijs   -           Griezes baznīcas un tās apkārtnes sakopšanas talka;
11 – 17.jūnijs   -       Klusuma rekolekcijas;
23 – 24.jūnijs   -       pulcējas Griezes baznīcas atjaunošanas domubiedri
                                  un  Rīgas Vecās Sv.Ģetrūdes jaunieši;
13 – 15.jūlijs   -        Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2018;
17. jūlijs  -                mērojot Leišmalītes posmu Griezē viesojas  Simtgades svētceļnieki;
19 - 22.jūlijs   -         plenērs ar priesteri  Andri Vasiļevski. Papīra liešanas darbnīca;
26- 28.jūlijs    –        Grobiņas ev. lut. baznīcas svētdienas skolas nometne;
28.septembris –      viesojas  Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes ekskursijas dalībnieki;
5 – 7.oktobris  -       Salaspils ev. lut. draudzes rekolekcijas;
Vasarā              -       Baznīcas torņa mūrēšanas darbi

Aicinām ar pateicību  nosvinēt Vecgada  vakara  dievkalpojumu Griezē
31.decembrī pl.18.00!

Zvaigznes dienas dievkalpojums Griezē  6.janvārī  pl.15.00!

Būsiet mīļi gaidīti!

* * *

SVEICAM KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKOS!
* * *


"DIEVS APJOŽ MANI AR SPĒKU UN DARA LĪDZENUS MANUS CEĻUS."

(Ps.18:33)

*


* * *

AICINĀM PIEDALĪTIES NOMETNĒ "KRISTĪGĀS MŪZIKAS DIENAS GRIEZĒ 2018"Kā jau katru gadu, arī šovasar, no 13-15.jūlijam   pie Griezes baznīcas notiks vasaras nometne “Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2018”.Šajā nometnē aicināts piedalīties ikviens interesents, neatkarīgi no viņa draudzes, konfesionālās piederības un muzikālās izglītības, kas  vēlas pagodināt Dievu mūzikā, būt kopā  sadraudzībā, dievkalpojumos un gregoriskajās stundu lūgšanās, vai vienkārši atpūsties no ikdienas steigas brīnišķīgā Latvijas nostūrī  pie Vadakstes un Ventas satekas.

Arī šogad mēģinājumos dziedāt mums mācīs un mūzikas dienas vadīs
Liepājas Sv. Dominika draudzes SHOLAS vadītāja Kristīne Locika - Sudmale.

Ziedojums par mūzikas dienām 30 eur, par ko nodrošināsim nošu materiālus,  6 ēdienreizes, dzīvošanu komfortablās istabiņās Rekolekciju mājā. (Ja kāds vēlēsies, nodrošināsim arī iespēju nakšņot teltīs.)

Sīkāka informācija un pieteikšanās pie nometnes vadītājas Kristīnes Locikas - Sudmales, tel. 26705843, vai Griezes ev. lut. baznīcas mācītāja A.Freipiča tel. 22316912
*
MŪZIKAS DIENU PROGRAMMA

Piektdien, 13. jūlijā
18:00  vesperes
19:00  vakariņas ar iepazīšanos, nošu dalīšanu un iedziedāšanos
22:00  kompletorijs

Sestdien, 14. jūlijā
8:30  laudes
9:00  brokastis
10:00  mācāmies dziesmas
13:00  pusdienas, brīvais laiks
16:00  mācāmies dziesmas
18:00  brīvs, launags, gatavošanās koncertam
19:00  lūgšana - koncerts Ezeres Kristus Karaļa Romas katoļu baznīcā
22:00  kompletorijs,
           naktsmiers, pirtiņa

Svētdien, 15. jūlijā
8:30  brokastis
9:30  gatavošanās dievkalpojumam, dziesmu atkārtošana
11:00  luterāņu dievkalpojums Griezes baznīcā
13:00  svētku pusdienas
16:00  katoļu sv. Mise Lēnu baznīcā
           atvadas

Uz tikšanos!* *  *


AICINĀM PIETEIKTIES KLUSUMA REKOLEKCIJĀMNo š.g. 11-17. jūnijam  Rekolekciju mājā pie Griezes ev. lut. baznīcas notiks Klusuma rekolekcijas, kuras vadīs Liepājas diecēzes bīskaps emer. Pāvils Brūvers. Tā ir brīnišķīga iespēja katru dienu noklausīties saturīgu lekciju, piedzīvot svētīgu sarunu ar garīgo vadītāju, regulāri piedalīties dievkalpojumos un stundu lūgšanās, daudz laika pavadīt Tēva radītajā dabā, kas šajā laikā Griezes baznīcas apkārtnē ir īpaši skaista, un  mācīties  mūsu straujajā dzīves skrējienā apstāties, apklust, lai sadzirdētu  Dieva teikto katram no mums personīgi,  jo  Viņš runā klusumā... 


Pieteikšanās pie māc. A.Freipiča, tel.22316912, e-pasts  atis.freipics@lelb.lv . Ziedojums par rekolekcijām 105 eur. Vietu skaits ierobežots – lielākais  6 cilvēku grupa.


Uz tikšanos Griezē!

 * * *


VASARSVĒTKI GRIEZĒVasarsvētku dievkalpojums
Griezes ev. lut. baznīcā
notiks 20.maijā pl. 15.00. Aicinām svinēt Svētā Gara svētkus Griezē!


* * *

PAR PAVASARA TALKU GRIEZĒ 4. UN 5. MAIJĀŠ.g. 4. un 5.maijā notiks Griezes baznīcas un tās apkārtnes sakopšanas talka.
Aicinām Griezes draugus un atbalstītājus, māsas un brāļus būt kopā darbā un
sadraudzībā.  Katrs ir mīļi aicināts!
Tuvāka informācija pie Griezes ev. lut. baznīcas mācītāja Ata Freipiča pa tel.22316912.

Uz tikšanos!


* * *


KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI GRIEZĒAicinām apmeklēt Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojumu
Grriezes ev. lut. baznīcā 1.aprīlī pl.17.00!


* * *


MANA DVĒSELE IR KLUSA SAVĀ SVĒTCERĒ UZ DIEVU...Par Griezē piedzīvoto stāsta Klusuma rekolekciju dalībniece Ilze Vitāle :

"No 14. līdz 21. janvārim Griezē 2. reizi notika Klusuma rekolekciju nedēļa - garīgā vadītāja bīskapa emeritus Pāvila Brūvera vadībā, kopā ar mācītāju Ati Freipiču un viņa dzīvesbiedri Ingu Freipiču. Rekolekcijās piedalījās 5 dalībnieki no Liepājas, Jūrmalciema, Jūrmalas un Stalbes. Katrs dalībnieks ceļu uz rekolekcijām ieraudzījis savā veidā, taču visus vienoja rekolekciju būtība – lūgšana klusumā, saruna ar Dievu, apgūstot praksē Ignācija no Lojolas lūgšanu metodes.

Dievs uzrunā cilvēku dažādos veidos – caur radību, dzīvību, Baznīcas vēsturi, Svētajiem Rakstiem un personīgajiem piedzīvojumiem. Griezē pavadītais laiks mudināja noklust ikdienas darbu ritmā, kopīgās un personīgās lūgšanās meklēt un atrast Dieva tuvumu, sarunu ar Viņu. Dienas aizākās ar kopīgu mācītāja Ata vadītu rīta lūgšanu (Laudes) Griezes baznīcas kapellā, pēc brokastīm bīskaps Pāvils Brūvers lasīja lekcijas – par lūgšanu klusumā, Lectio Divina (dievišķā lasīšana), iztēles lūgšanu, ticības vēsturi, izvērtes lūgšanu un pareizo izvēļu izdarīšanu. Līdz pusdienu lūgšanai katram rekolekciju dalībniekam bija laiks individuālām lūgšanām, pārdomām par lekcijā uzzināto, lūgšanu praksei. Pēcpusdienā notika individuālās sarunas ar garīgo vadītāju. Brīvais laiks pavēra iespējas garākām vai īsākām pastaigām vai kādam praktiskam darbam pēc katra izjustās vajadzības. Pulksten 18.00 katru dienu piedzīvojām kopīgus dievkalpojumus ar Svēto Vakarēdienu un dienas noslēgumā nakts  lūgšanu – Kompletoriju baznīcas kapellā. Sestdienas pēcpusdienā rekolekciju dalībnieki atsāka kopīgas sarunas un dalījās nedēļas norisē piedzīvotajā, atklāsmēs un svētdienā bija iespējams kopīgi svinēt dievkalpojumu Grobiņas draudzē.

Laiks klusumā, kurā atteikties no ikdienības straujā darbu ritma, telefona zvaniem, epastiem, došanās uz lielveikaliem, mājas rūpēm, ielu trokšņiem, kņadas, var būt patiesi svētīgs. Laiks, kuru veltīt Dievam, tikai attiecībām ar Viņu un vienlaikus saprast sevi, savas reakcijas – domas un darbus, uz notiekošo apkārt un izlūgties pārmaiņas un Dieva pieskārienu mūsu vājumā un nespēkā un Viņa atbalstu mums doto dāvanu izmantošanā, Viņu godinot un slavējot. Klusums, iedziļināšanās Svētajos Rakstos un lūgšana paver iespēju piedzīvot atklāsmes un izjust saskarsmi ar Dievu, piedzīvot Viņa žēlastību.

Paldies Dievam par rekolekciju laiku, vietu un par bīskapu Pāvilu, mācītāju Ati un Ingu, kas nenogurstoši rūpējās par to norisi. Lai Dievs bagātīgi svētī jūsu darbu un visupirms dod stiprinājumu Viņa nodomu atklāsmei un nepieciešamos resursus tālākajam jūsu ceļam!

Lai mūs vieno Sv. Ignācija no Lojolas lūgšana:

Pieņem, Kungs, visu manu brīvību,

Manu atmiņu, manu prātu un visu manu gribu –

Visu to, kas man ir un ko es uzskatu par savu.

To visu man esi devis Tu, un tas ir Tavs.

To visu es veltu Tev,

Rīkojies ar to, kā vien vēlies.

Tikai dāvā man savu mīlestību un žēlastību

Jo ar to man ir diezgan.

* * *

Rekolekcijas ir CEĻŠ pie Dieva.*

Rekolekcijas ir sevis NOKLUŠANA.*

Rekolekcijas ir PIEREDZĒT kā Dievs žēlastībā lūkojas uz mani.*

Rekolekcijas ir PAMANĪT Dieva radīto mums apkārt.

 Pateicībā, rekolekciju dalībniece Ilze  Vitāle

2018. gada 4. februārī"

Foto : Ilze Vitāle

 

* * *


PAR KLUSUMA REKOLEKCIJĀM GRIEZĒ

No 2018.g.  14 - 21.janvārim  Rekolekciju mājā pie Griezes baznīcas notiks
Klusuma rekolekcijas,
kuras vadīs bīskaps emer. Pāvils Brūvers.
*
Sīkāka informācija un pieteikšanās pie Griezes ev. lut. baznīcas mācītāja A.Freipiča
pa tel.22316912 vai e-pastu - atis.freipics@lelb.lv. Ziedojums par rekolekcijām - 105 eu.

Aicinām piedalīties!

/Foto : Katrīne  Dzene/


* * *

JAUNA GALERIJA - GADU MIJA 2017/2018* * *

SVEICAM JAUNAJĀ DIEVA ŽĒLASTĪBAS GADĀ!

Jaungada sveicienam Kristīnes- Locikas Sudmales dziesma !


* *  *SVEICAM  KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKOS!


"Jo  tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu,
lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,
Jo Dievs savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai
pasaule caur viņu tiktu glābta." (Jņ 3:16,17)


 
Sirsnīgi sveicam visus Griezes draugus, atbalstītājus, māsas un brāļus
Kristus dzimšanas dienā! Lai jūs piepilda Viņa spēks, miers un
Ziemassvētku prieks!
*
Šajos  svētkos esam saņēmuši arī skaistu dāvanu no Latvijas televīzijas -
sižetu par Griezes baznīcu LTV1 ziņu raidījumā "Panorāma" 24.decembrī.
Paldies tā veidotājiem -  TV žurnālistei Judītei Čunkai un operatoram
Ivanam Milovam par vispusīgu Griezes baznīcas vēstures un atjaunošanas
ieceres atspoguļošanu un skaisto iespēju vērot baznīcu un tās apkartni
no putna lidojuma! Paldies!

Sižetu var noskatīties portalā LSM.LV -  šeit.

*
Priecīgus svētkus!

* * *

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS GRIEZĒ

Kristus piedzimšanas svētku
dievkalpojums
Griezes ev. lut. baznīcā tiks svinēts š.g. 25.decembrī pl.19.00
*
2018.g. 1.janvārī pl. 13.00 dievkalpojums Grīvaišu ev. lut. baznīcā

  
* *  *

SVEICAM PIRMAJĀ ADVENTĀ!

"Tad  eņģelis atbildēja un uz to sacīja :"Svēts  Gars nāks
pār tevi, un Visaugstākā spēks tevi apēnos, tapēc tas,
kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls."
(Lk 1:35)*
Viņš nāk...

Viņš nāk...
Jau klusi soļi
Atskan tumšās velvēs,
Kur spīganas un burvju tēli
Mežonīgas dejas dej,

Un prasa Priesterim -
Vai šis Tavs karnevāla tērps?

Viņš nodrebēja...
Sperot soli tālāk,
Jo zināja,
Ka piedos arī to...

Un atnesīs
Caur tūkstoš gadiem
Mums katram
Gaismu Svētīto...

Ilze Kalme
*
Foto Ināra Kraukle-šacmane

* * *


JAUNAS GALERIJAS

Zelta saullēkts Griezē. Ingas Freipičas fotogalerija. 2017.g. rudens*
Zīda apgleznošanas darbnīca. 2017.g. septembris*
Rudens 2017 
* * *


AICINĀM PIEDALĪTIES OKTOBRA TALKĀ

No š.g. 9-14.oktobrim Griezē notiks talka. Aicinām piedalīties visus, kas vēlās un var veltīt laiku  Griezes baznīcas atjaunošanai un  tās apkārtnes sakopšanas darbiem. Talciniekiem var pievienoties jebkurā dienā. Tuvāka informācija  pie mācītāja A.Freipiča pa tel. 22316912.

* * *

PAR KLUSUMA REKOLEKCIJĀM GRIEZĒ
 


No š.g.  15 - 22.oktobrim  Rekolekciju mājā pie Griezes baznīcas notiks
Klusuma rekolekcijas,
kuras vadīs bīskaps emer. Pāvils Brūvers.
*
Sīkāka informācija un pieteikšanās pie Griezes ev. lut. baznīcas mācītāja A.Freipiča
pa tel.22316912 vai e-pastu - atis.freipics@lelb.lv. Ziedojums par rekolekcijām - 105 eu.

Aicinām piedalīties!

/Foto : Kristīne Locika - Sudmale/


* * *


PAR  ZĪDA APGLEZNOŠANAS DARBNĪCU 23.SEPTEMBRĪ

Š.g. 23.septembrī pl. 9.00 Griezes Rekolekciju mājā
notiks Zīda apgleznošanas darbnīca, kuru organizē Griezes radošā darbnīca. Pieteikšanās  un tuvāka informācija pie darbnīcu vadītājas Ingas Freipicas pa tel.27002327.

Dievkalpojums Griezes ev.lut. baznīcā sestdien, 23.septembrī pl.17.00.

Uz tikšanos!

* * *

JAUNA GALERIJA - " RADOŠĀ NOMETNE "PĻAVAS RAKSTI. 2017.G. AUGUSTS"** * *

                   

                          AICINĀM PIEDALĪTIES GRIEZES RADOŠĀS DARBNĪCAS

        VASARAS NOMETNĒ  "PĻAVAS RAKSTI"

         
"Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet
cits citam, kā labi dažāda veida Dieva
žēlastības namturi" (1.Pēt 4:10-11)

Nometne notiks no š.g. 11-13.augustam
pie Griezes baznīcas un  tās
Rekolekciju namā.
Programmā - radošās nodarbības -

paliktņa ar lapu rakstiem
izgatavošana
no betona masas ,
kokvilnas auduma apdruka  
(ari krekliņi, T krekli) dažādiem priekšmetiem
pēc jūsu izvēles (apdrukas materiāls jāņem līdzi, neliels daudzums auduma būs pieejams uz vietas) vai zīmēšana dabā (pēc jūsu izvēles).
Sīkāku nometnes dienas kārtību skatīties zemāk.Vēl nometnē būsim kopā lūgšanās, sadraudzībā, veidosim nometnes radošo darbu izstādi. Nometnē nodarbības vadīs un lekciju lasīs arī priesteris Andris Vasiļevskis.
Brokastīm un vakariņām cienasts jāņem līdzi. Materiālu iegādei un pusdienām lūdzam ziedot 5 eu no cilvēka. Nakšņošana tikko izremontētajā Rekolekciju mājā vai teltī pēc jūsu izvēles.
Informācija un pieteikšanās pie Griezes radošās darbnīcas vadītājas Ingas Freipicas pa tel. 23002327.

Uz tikšanos!

* *  *


BĪSKAPAM EMER. PĀVILAM BRŪVERAM DZĪVESBIEDRI MŪŽĪBĀ PAVADOT...Izsakām dziļu līdzjūtību bīskapam emer. Pāvilam Brūveram dzīvesbiedri Ritu
mūžībā pavadot.
"Esi  uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības vainagu." (Atkl.2:10)
JAUNA GALERIJA - "KRISTĪNES LOCIKAS SUDMALES FOTOGALERIJA.
KRISTĪGĀS MŪZIKAS DIENAS GRIEZĒ 2017"
* * *


PAR KRISTĪGĀS MŪZIKAS DIENĀM GRIEZĒ 2017. 21-23.JŪLIJS

 
/daļa no nometnes dalībniekiem pēc dievkalpojuma Griezes ev. lut. baznīcā/

Saules gaismas piepildītas izskanējušas ikgadējās Kristīgās mūzikas dienas Griezē. Dziedāt un muzicēt Dievam par godu bija sapulcējušies brāļi un māsas no Auces, Ogres, Saldus, Liepājas, Laucienes, Talsiem, un Rīgas, no dažādām konfesijām. Arī šogad nometnes muzikālo pusi vadīja mūziķe Kristīne Locika-Sudmale.

/attēlā muzicē nometnes muzikālā vadītāja Kristīne, Roberts Freimanis un Jurģis Klotiņš/

Jau 21.jūlijā, pirmās dienas vakarā, gaidot nometnes dalībniekus, notika pirmais mēģinājums, un diena noslēdzās ar lūgšanu /attēlā zemāk/


22.jūlija
rīts  sākās ar lūgšanu, kopīgajām brokastīm un iepazīšanos, jo bija ieradušies visi nometnes dalībnieki. Īpaši priecājamies par māsām un brāļiem, kas uz Mūzikas dienām bija ieradušies pirmo reizi - par Ilzi,  Initu, Martu un jauno vijolnieku Robertu /attēlā zemāk/


Un, protams, prieks bija arī atkal satikt, dalībniekus, kas muzicē nometnē katru gadu, vai pēc kāda pārtraukuma. Ar pateicību lūgšanā par iespēju būt sadraudzībā ar visiem un dāvāto skaisto laiku, kā arī mēģinājumiem, gatavojāmies vakara lūgšanai - koncertam Nīgrandē.
Tajā skanēja dziesmas un dzeja Dievam par godu. Elita Bičevska lasīja savu lūgšanu un veltījumu Griezei dzejas rindās. Ar biskapa em. Pāvila Brūvera sirsnīgajiem atvadu vārdiem un kopīgu foto  /attēlā zemāk/  arī izskanēja koncerts - lūgšana.  

Paldies Nīgrandes ev. lut. baznīcas draudzei par viesmīlību!

Svētdienas, 23. jūlija rīts atkal mūs sagaidīja ar spožu sauli, aicinot svinēt svētdienu, priecāties par skaisto apkārtni, pļavām, Ventas rāmo plūdumu. Priecājamies, ka kopā ar mums bija fotogrāfi Inese un Edvīns Cibuļski, kuru  foto arī var redzēt Mūzikas dienu fotogalerijā - "Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2017. 21-23.jūlijs".

Šogad nometnes laikā bija iespējams aplūkot arī tagadējo un iepriekšējo Mūzikas dienu dalībnieku radošo darbu izstādi - fotogrāfijas un gleznojumus /attēlā zemāk/


Ar nometnes dalībnieku muzicēšanu pirmo svinējām brīvdabas dievkalpojumu Griezes baznīcā. Pēc tam devāmies piedalīties sv.Misē Lēnu baznīcā. /attēlā zemāk/

Līdz ar to šī gada Mūzikas dienas bija izskanējušas!

Liels paldies visiem dalībniekiem par muzicēšanu, nometnes vadītājai Kristīnei par jauko muzikalo vadību, Griezes draudzes macītājam Atim Freipičam un viņa dzīvesbiedrei Ingai Freipičai par nometnes organizēšanu, sirsnīgajām rūpēm, lai viss noritētu veiksmīgi, saimniecei Ausmai ar palīgiem Sabīni un Justīni par garšīgajām maltītēm un vislielākais paldies Dievam par trim skaistajām dienām Viņa žēlastības Saulē!


Vairāk foto galerijā - "Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2017. 21-23.jūlijs"

Uz tikšanos nākamajās Mūzikas dienās!


* * *AICINĀM PIEDALĪTIES KRISTĪGĀS MŪZIKAS DIENĀS GRIEZĒ 2017“Teici to Kungu mana dvēsele,
Un viss, kas manī, Viņa svēto vārdu.”
(Ps. 103:1)

 No 21. līdz 23.jūlijam pie Griezes baznīcas notiks ikgadējā vasaras nometne “Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2017”. Arī šogad tās vadīs mūziķe un dziesminiece, Liepājas sv. Dominika draudzes SHOLAS vadītāja Kristīne Locika – Sudmale.

Nometnē aicināts piedalīties ikviens interesents, neatkarīgi no draudzes un konfesijas piederības, kas vēlās pagodināt Dievu mūzikā, būt kopā sadraudzībā, stundu lūgšanās, atpūtā skaistā vietā pie Ventas un Vadakstes sateces.

Mūzikas nodarbībās dziedāsim un muzicēsim,  gatavojoties sestdienas lūgšanai – koncertam, kurā slavēsim Dievu mūzikā un dzejā, kā arī nometnes noslēguma dievkalpojumam 23.jūlijā Griezes ev. lut. baznīcā un Sv. Misei Lēnu baznīcā.

Nakšņot būs iespēja tikko izremontētajā Griezes rekolekciju mājā, turpat pie baznīcas, vai, ja vēlaties, teltī.

Nometnes dalībnieki ir aicināti atbalstīt nometnes norisi  ar ziedojumu. Brokastīm un vakariņām ir jāņem līdzi cienasts.

Ierašanās nometnē, sākot no pl.16.00, 21.jūlijā.

Tuvāka informācija un pieteikšanās pie Mūzikas dienu vadītājas Kristīnes Locikas – Sudmales pa tālr. 26705843 (e-pasts lociki@inbox.lv) vai Griezes draudzes mācītāja Ata Freipiča pa tālr. 22316912 (e-pasts atis.freipics@lelb.lv).

MŪZIKAS DIENU PROGRAMMA UN PAPILDUS INFORMĀCIJA

Piektdien, 21. jūlijā
18:00  vesperes
19:00  vakariņas ar iepazīšanos, nošu dalīšanu un iedziedāšanos
22:00  kompletorijs

Sestdien, 22. jūlijā
8:30  laudes
9:00  brokastis
10:00  mācāmies dziesmas
13:00  pusdienas, brīvais laiks
16:00  mācāmies dziesmas
18:00  brīvs, launags, gatavošanās koncertam
19:00  lūgšana - koncerts Nīgrandes baznīcā
22:00  kompletorijs,
           naktsmiers, pirtiņa

Svētdien, 23. jūlijā
8:30  brokastis
9:30  gatavošanās dievkalpojumam, dziesmu atkārtošana
11:00  luterāņu dievkalpojums Griezes baznīcā
13:00  svētku pusdienas
15:00  katoļu sv. Mise Lēnu baznīcā
           atvadas

Autobusi uz Ezeri (pirms tam nepieciešams brīdināt, lai varētu aizbraukt uz Ezeri pretim, jo attālums no Ezeres līdz Griezei 7 km)

Starppilsētu autobusi Rīgas SAO - Ezere
15:15 Rīgas SAO - 18:42 Ezere
Rīga-Ezere-Saldus 7256 SIA "Sabiedriskais autobuss" 6,00 € 147km 3h 27min

16:45 Rīgas SAO - 19:23 Ezere
Rīga-Vaiņode-Liepāja 7958 AS "Liepājas autobusu parks" 6,25 € 156km 2h 38min

18:00 Rīgas SAO - 21:27 Ezere
Rīga-Ezere-Saldus 7256 SIA "Sabiedriskais autobuss" 6,00 € 147km 3h 27min

Līdzi ņemam guļammaisu (noteikti), piepūšamo matraci vai muguriņu (kam ir), kādus produktus kopīgām brokastīm un vakariņām (desa, tomāts, maize, cepumi, augļi utt.) Kas vēlas, var ņemt līdzi arī savu telti – vieta telts celšanai būs!


Lūdzam ziedojumu nometnes uzturēšanai! Par ziedojumiem tiks segtas pusdienas (izmaksas ~ 10 eu uz cilvēku), tēja, kafija, cukurs, elektrība, ūdens, kanalizācija, degviela dalībnieku bez sava transporta pārvadāšanai utt. utt. Par nošu grāmatiņu (sagatavošana, druka) atsevišķs ziedojums no 2 eu.


Uz tikšanos!
* * *

JAUNA GALERIJA. 2017.G. JŪNIJS
* * *

SVEICAM VASARSVĒTKOS!

"Ir dažādas dāvanas, bet viens pats Gars; Ir dažādas kalpošanas, bet viens pats Kungs; Ir dažādi spēki, bet viens pats  Dievs, kas dod visas spējas visiem. Bet ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību."
(1 Kor 12 :5-7)

Sveicienam Kristīnes Locikas-Sudmales dziesma "Tu mani mīli, Kungs" !* * *

* * *


PAR LIELDIENU DIEVKALPOJUMU GRIEZĒ
 
 

Kristus Augšāmcelšanās  svētku dievkalpojums Griezē tiks svinēts
17.aprīlī, Otrajās Lieldienās, pl.13.00. 
 
* * *


JAUNAS GALERIJAS. RADOŠĀS TEKSTILDARBNĪCAS
PRIESTERA ANDRA VASIĻEVSKA VADĪBĀ

2016.g. nogalē Griezes Pastorātā notika trīs radošās tekstildarbnīcas, kuras vadīja Liepājas Sv. Jāzepa katedrāles priesteris Andris Vasiļevskis, kuram ir tekstimākslinieka izglītība. Prmajā darbnīcā  5.novembrī, dalībnieki apguva audumu apdruku. Ar  darba procesu variet iepazīties galerijā -  "Radošā darbnīca"Tekstils". 2016.g. 5 novembris"
/attēlā - darbnīcas dalībnieki, centrā priesteris Andris Vasiļevskis,
priekšplānā - viens no darbnīcas jaunākajiem dalībniekiem - Andrītis/

19.novembrī notika otra darbnīca. Tajā dalībnieces no Laucienes un Rīgas apgleznoja zīda šalles. Par  šajā darbnīcā paveikto galerijā - "Radošā darbnīca "Tekstils. Zīda apgleznošana. 2016.g. 19.novembris"

/attēla darbnīcas dalībnieces ar apgleznotajām zīda šallēm/

Trešājā darbnīcā 10.decembrī rokdarbnieces apgleznoja zīdu aizkariem. Tika apgleznots zīds arī Pastorāta aizkariem (attēlā zemāk). Darbnīcas noriese galerijā -
"Radošā darbnīca "Zīda apgleznošana. Aizkari". 2016.g. 10.decembris"


Paldies darbnīcu dalībniekiem un priesterim Andrim par paveikto darbu, radošo un veiksmīgo sadarbību!  Vēlam arī turpmāk daudz jaunu ideju, radošu garu, iedvesmu un gaidām nākamajās darbnīcās!


* * *


SVEICAM JAUNAJĀ, 2017.GADĀ!

"Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un
Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!" (2 Kor 13-13)Sirsnīgi sveicam visus Griezes draugus, māsas un brāļus, iesākot jaunu
Dieva žēlastības gadu! Dienās, kad mūsu zeme bija atvērusi savas durvis
un sirdis Tezē jauniešiem, lai arī jūs ikdienas gaitās pavada kopienas vadītāja,
brāļa Aloiza lūgšanas vārdi : "Palīdzi mums uzņemt Tavu mīlestību!" 

Svētīgu, Dieva mīlestības un spēka pilnu jums Jauno Gadu!


* *  *


PAR ZIEMSVĒTKU DIEVKALPOJUMU GRIEZĒAicinām svinēt Kristus piedzimšanas svētku  dievkalpojumu Griezē
Otrajos Ziemsvētkos, 26.decembrī pl.14.00* * *AICINĀM APMEKLĒT RADOŠO DARBNĪCU
"TEKSTILS. ZĪDA APGLEZNOŠANA"

Š.g. 19.novembrī  pl.11.00 Griezē
notiks biedrības
"GRIEZES PASTORĀTS. GARĪGAIS UN KULTŪRAS CENTRS"
organizētā radošā darbnīca,"TEKSTILS. ZĪDA APGLEZNOŠANA".
Nodarbības arī šajā reizē vadīs  Liepājas Sv.Jāzepa katedrāles priesteris 
Andris Vasiļevskis, kuram ir tekstilmākslinieka izglītība.

Darbnīcā būs iespēja apgleznot zīdu kādam nelielam priekšmetam pēc jūsu
izvēles vai arī ņemot līdzi zīdu šallei.Tekstila krāsas būs pieejamas uz vietas.

Būsim pateicīgi par cienastu kopīgajai ēdienreizei un
nelielu ziedojumu krāsu iegādei.

Tuvāka informācija pa tel.27002327


* * *


SĒRU VĒSTIS
*
Mūžības ceļos aizsaukts Goda prāvests
emeritus AIVARS BEIMANIS (30.03.1927. - 31.10.2016.)


 
10.novembrī
prāvests tika guldīts Rīgas 2.Meža kapos.

*

Š.g. 25.oktobrī
aizsaulē tika pavadīta arī Griezes draudzes ilggadējā locekle
MIRDZA  ULMANE (1937 - 2016)*
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

* * *


AICINĀM APMEKLĒT RADOŠO DARBNĪCU
"TEKSTILS" 5.novembrī

Š.g. 5.novembrī Griezē notiks biedrības "GRIEZES PASTORĀTS.
GARĪGAIS UN KULTŪRAS CENTRS" organizētā radošā darbnīca,
"TEKSTILS".
Nodarbības vadīt ir piekritis Liepājas Sv.Jāzepa katedrāles
priesteris Andris Vasiļevskis, kuram ir tekstilmākslinieka izglītība.
*
Līdzi jāņem jebkura veida audums pēc jūsu izvēles. Tekstila krāsas
būs pieejamas uz vietas.

Būsim pateicīgi par nelielu cienastu kopīgajai ēdienreizei un ziedojumu
materiālu iegādei.
*
Tuvāka informācija pa tel.27002327.

* * *


AICINĀJUMS UZ TALKU

ī

Nedēļā no 24.oktobra Griezē
tiek rīkota torņa mūrēšanas talka. Katrs, kam ir iespēja piedalīties kaut vienu dienu, ir mīļi aicināts! Talkas laikā tiks veikti arī dažādi citi darbi, kuros varēs piedalīties ikviens talcinieks,  neatkarīgi no kvalifikacijas.

Uz tikšanos talkā!
 
* *  *


RAIDĪJUMS "PROVINCE" PAR GRIEZES BAZNĪCU -
"UZCELT BAZNĪCU MĀJUPCEĻAM"Š.g. 18.septembrī
Latvijas televīzijā varējām noskatīties raidījumu "Province", kas bija veltīts Griezes baznīcai - "Uzcelt baznīcu mājupceļam". Aicinām noskatīties šo raidījumu vietnē www.lsm.lv  -
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/18.09.2016-province.-uzcelt-baznicu-majupcelam.id80136/


* * *

PAR KRISTĪGĀS MŪZIKAS DIENĀM GRIEZĒ 2016
stāsta nometnes muzikālā vadītāja Kristīne Locika :


/Mūzikas dienu foto variet aplūkot galeriju sadaļā - šeit/

"Š.g.15.-17. jūlijā Griezē norisinājās nometne „Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2016”. Tajās piedalījās 19 dalībnieki (ieskaitot 2 bērnus) no dažādām Latvijas vietām (Liepājas, Griezes, Talsiem, Rīgas) un konfesijām, tai skaitā arī LELB Kurzemes bīskaps Pāvils Brūvers. Liepājas katoļus pārstāvēja Kristīne Locika, kas bija arī nometnes muzikālā vadītāja, Linda Ločmane un Silvija Veita, bet no Rīgas savu 15 laulību jubileju īpaši atzīmēt bija ieradušies „Laulāto tikšanās” un Laulāto Alfas animatori Edvīns un Inese Cibuļski. Viņi nometnes laikā arī atjaunoja savus laulību solījumus. Tāpat piedalījās arī mūzikas dienu idejas „tēvs”, kontrabasists Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī un Rīgas Domes deputāts Jurģis Klotiņš, kuram ir arī brīnišķīga balss. Visus kopā saturēja un aprūpēja Griezes baznīcas atjaunošanas iniciators un realizētājs LELB mācītājs Atis Freipičs ar dzīvesbiedri Ingu (viņi, protams, arī dziedāja), un mūs atbalstīja vietējie draudzes locekļi. Neiztrūkstošs atbalstītājs visās aktivitātēs bija arī kaimiņu māju sunītis Čomiņš, kuru visi sauca par Susi.

Pirmais nometnes vakars sākās ar visai slapju laiku, kas neļāva uzcelt plānotās teltis, un vesperēm Griezes baznīcas sakristejā. Toties tālāk vakars turpinājās jo silti pie vakariņu galda, iepazīstoties vienam ar otru. Tā kā dalībnieki palēnām turpināja sabraukt, šī iepazīšanās arī turpinājās līdz pat kompletorijam, pēc kura draudzīgi naktsguļai tikai apdzīvotas ne tikai Griezes draudzes mājas istabiņas un virtuve ar uz grīdas noklātiem matračiem, bet pat vecais busiņš pie loga un nepabeigtā piebūve bez logiem un grīdas.

Sestdienas rīts uzausa jauks, daži „trakie” cēlās jau līdz ar pirmiem saules stariem un devās meklēt, kur Venta ar Vadaksti kopā satek, lai nopeldētos un izbaudītu fantastisko Dieva radītās dabas skaistumu rīta stundā. Pēc laudēm paēdām brokastis un devāmies uz Griezes baznīcu dziedāt. Dažkārt tūrisma prospektos Griezes baznīca tiek saukta par drupām, bet tā tiešām no drupām jau ir augšāmcēlusies. Tiesa, šai baznīcai par jumtu ir debesjums un grīdas vietā zem kājām zaļo zāle, zied puķītes un zum kamenes, tajā zvirbulis atrod sev ligzdu un bezdelīga mājokli, kur tā gulda savus mazuļus, bet baznīcas tornis slejas stalti, tas ir ieguvis savu pagaidu jumtu, tajā esošā stāvu un trepju sistēma ir atjaunota, tāpat pilnībā atjaunota ir sakristeja, kas ir kā piebūvīte pie baznīcas mūra.

Linda palīdzēja mums iedziedāties, mācījāmies uz balsīm a capella dažādas dziesmas, pārsvarā šoreiz tie bija Tezē dziedājumi. Tā kā gatavojāmies arī svētdienas luterāņu un katoļu dievkalpojumiem, tad, lai nebūtu pārpratumu ar dažādo konfesiju dažādi tulkotajām Mises daļām (Dieva Jērs, Svēts un tml.), tad mācījāmies latīniski gregorisko De Angelis – gan Kyrie, Sanctus un Agnus Dei, gan Gloria. Pēc pusdienām un peldes Ventā (jau atkal citā vietā, pie pirtiņas) mācījāmies atkal, šoreiz iekštelpās un ar instrumentiem – Linda un Pāvils spēlēja vijoli, Jurģis kontrabasu, bet Kristīne un Silvija ģitāras, - lai jau vakarā dziedātu Grīvaišu baznīciņā. Pie pusdienu galda bijām iepazinušies ar fonda 1836 iniciatīvas „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” grupu, kuri bija devušies pārgājienā gar Leišmalīti, kur pirms daudziem gadiem gājis Imants Ziedonis ar dēlu Rimantu. Viņi bija laipni atsaukušies uzaicinājumam un kuplā skaitā ieradušies Grīvaišu baznīcā klausīties mūsu koncertu. Atmosfēra bija ļoti jauka un silta, arī viens no grupas dalībniekiem Ēriks nodziedāja pāris savas un sava drauga Jāņa Strapcāna dziesmas un uzaicināja mūs savukārt uz viņu koncertu svētdienas vakarā Kalnu kultūras namā.

Pēc koncerta devāmies atpakaļ uz Griezi, un vakars noslēdzās ar kompletoriju un pirtiņu vīriem.

Svētdienā jau visa norise bija koncentrēta uz svētdienas dievkalpojumiem, kuri, lai visi klātesošie varētu pilnvērtīgi nosvinēt svētdienu, bija divi – no rīta luterāņu Griezes baznīcā un pēcpusdienā 15.00 katoļu Lēnu baznīcā, kur sv. Misi draudzei svinēja priesteris Vjačeslavs Bogdanovs. Lēnu baznīcā mūs sagaidīja arī mūsu Kurzemes bīskaps Viktors Stulpins, un šīs baznīcas akustikā dziedājumi izskanēja īpaši skaisti. Pēc sv. Mises mums, nometnes dalībniekiem, bija ilgas un sirsnīgas atvadas, kuru laikā arī apskatījām Lēnu baznīcas apkārtni un draudzes māju. Pēc tam lielākā daļa brauca uz mājām, bet daži vēl palika, lai aizbrauktu, kā bijām aicināti, uz Kalniem un noklausītos grupas 1836 koncertu.

Ceram uz tikšanos nākamgad Griezē!"

Kristīne Locika, Nometnes „Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2016” muzikālā vadītāja, Liepājas sv. Dominika draudzes sholas vadītāja.


* * *

PASĀKUMI GRIEZĒ JŪLIJĀ15-
17.jūlijs 2016.g. - KRISTĪGĀS MŪZIKAS DIENAS GRIEZĒ
Informācija un pieteikšanās pie Kristīnes Locikas (tālr.26705843) vai Griezes draudzes macītāja Ata Freipiča (tālr.22316912)

17-24.jūlijs 2016.g. - IESVĒTES MĀCĪBU NOMETNE 
Pieteikšanās pie Griezes un Kandavas draudžu macītāja A.Freipiča (tālr.22316912)

Informācija par šiem pasākumiem atrodama arī www.lelb.lv

* * *


AICINĀM PIEDALĪTIES TORŅA MŪRĒŠANAS TALKĀ 27. UN 28. MAIJĀŠ.g. 27. un 28.maijā Griezē notiks baznīcas torņa mūrēšanas talka.
Talkā piedalīsies arī Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers. Aicinām piedalīties ikvienu interesentu, iepriekš sazinoties ar talkas organizatoru, mācītāju Ati Freipiču pa tel. 22316912. Par iepriekšējo Griezes baznīcas torņa mūrēšanas talku augustā variet uzzināt  šeit.

Uz tikšanos!

* * *

PAR RADOŠO DARBNĪCU "ZIEDOŠĀ VASARA"2016.gada 14.maijā Griezes Pastorātā
notika radošā darbnīca "Ziedošā vasara". Sākām veidot mūsu vasaras kopdarbu - segu ar ziedu motīviem. Šajā reizē apguvām vienu paņēmienu - ar tamborējumu. Darbnīcas norise jaunajā galerijā - "Radošā darbnīca "Ziedošā vasara". 2016.g. 14.maijs".
Visas rokdarbnieces, kuras vēlas piedalīties, ir aicinātas uz pašas izvelēta lieluma, zaļa auduma pamata veidot savu kopējā darba daļu. Tā varētu būt gan auduma aplikācija, gan adījums, tamborējums vai kādā citā tehnikā veidots auduma dekorējums ar ziedu motīvu. Rudenī šūsim to visu kopā, un veidosim segu izstādei.

Aicinām radoši līdzdarboties ikvienu rokdarbnieci mūsu ziedošajā kooprojektā!

Tuvāka informācija pa tel..26808297 un 27002327


* * *

AICINĀM APMEKLĒT RADOŠO DARBNĪCU

"ZIEDOŠĀ VASARA" 14.MAIJĀ PL.11.00

"Es dēstīju, Apolls aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai.
Tamdēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē."
/1 Kor 3;6-8/Darbnīcā sāksim veidot mūsu vasaras kopdarbu – segu ar ziedu motīviem.

Darināsim paraudziņu, pēc kura dalībnieces būs aicinātas savā radoši izvēlētajā tehnikā, vasarā turpināt darbu. Mazās paklāja daļas tiks sašūtas kopā, veidojot mūsu ziedošo kopdarbu izstādei.

Līdzi jāņem zaļa un krāsaina dzija, adāmadatas, tamboradatas vai citi materiāli pēc jūsu izvēles,   kā arī  cienasts kopīgajai ēdienreizei.

Mīļi aicinām piedalīties mūsu darbnīcā!
Vakarā kopīgi svinēsim Vasarsvētkus dievkalpojumā!

Tuvāka informācija pa tel..26808297 un 27002327

Uz tikšanos!PAR RADOŠO DARBNĪCU  "GAISMAS CEĻŠ"
Š.g. 12.martā Griezes Pastorātā notika biedrības
"Griezes Pastorāts. Garīgais un kultūras centrs" organizētā
radošā darbnīca "Gaismas ceļš" . Stikla apgleznošana.
Lieldienu rotājumi. Ar darbnīcā paveikto variet iepazīties
jaunajā galerijā "Radošā darbnīca
"Gaismas ceļš. 2016.g. 12.marts".


* * *

DIEVKALPOJUMS GRIEZĒ LIELDIENĀSKristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
Griezē notiks 28.martā, Otrajās Lieldienās  pl.10.00.* * *


AICINĀM  APMEKLĒT RADOŠO DARBNĪCU "GAISMAS CEĻŠ"-
STIKLA APGLEZNOŠANA. LIELDIENU ROTĀJUMI - š.g. 12.martā pl.11.00

"Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams :
"Es esmu pasaules gaisma;
kas seko man,tas patiesi
nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma." /Jņ 8:1/
12.martā pl.11.00 Griezē notiks biedrības "GRIEZES PASTORĀTS.
GARĪGAIS UN KULTŪRAS CENTRS" organizētā radošā darbnīca,
"GAISMAS CEĻŠ"- STIKLA APGLEZNOŠANA. LIELDIENU ROTĀJUMI.

Darbnīcā būs iespēja -
* Apgleznot īpašu Lieldienu stikla olu, loga dekorēšanai -
  krāsainajiem gaismas ceļiem
  / ja vēlaties, arī kādu citu Jūsu līdzi paņemto stikla priekšmetu/;
* Izgatavot dažādus Lieldienu rotājumus.

Esiet mīļi aicinati uz pirmslieldienu radošo darbnīcu,sagaidot mūsu
Lielā Gaismas Devēja Augšamcelšanās svētkus !

Būsim pateicīgi par nelielu ziedojumu krāsu iegādes segšanai
un cienastu kopīgajai ēdienreizei.Tuvāka informācija
pa tel. 27002327 vai 26808297.

Uz tikšanos!* * *


Ar10.februāri, Pelnu dienu, iesākās Kristus Ciešanu laiks,
pirmslieldienu un gavēņa laiks.

 

"Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra
ļaunprātība lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi;
piedodiet cits  citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis."
/Ef. 4, 31-32/

* * *


PAR RADOŠO DARBNĪCU
"ROKDARBU TEHNIKAS. TAMBORĒŠANA. ČĪBAS."
2016.G. 13.FEBRUĀRĪ

"Man liekas, ka mīļajam Dievam nav vajadzīgi gadi, lai kādā dvēselē paveiktu
savu mīlestības darbu. Viens stars, nākdams no Viņa sirds, var vienā mirklī likt
uzplaukt ziedam uz mūžīgiem laikiem." (Sv. Terēze no B.J.)

 
Jauno, 2016.radošo aktivitāšu gadu Griezes radošajās darbnīcās uzsākām ar dievkalpojumu mācītāja A.Freipiča vadībā.

Pēc dievkalpojuma un sadraudzības mielasta, darbu sāka biedrības "Griezes Pastorāts. Garīgais un kultūras centrs" organizētā, šogad pirmā radošā darbnīca 
"ROKDARBU TEHNIKAS. TAMBORĒŠANA. ČĪBAS".

Tajā čības darināt mācīja Laila Viežauska no Nīgrandes. Darbnīcā darbojās rokdarbnieces no Laucienes, Nīgrandes, Griezes un Rīgas.

Ar  saviem skaistajiem tamborējumiem visus priecēja un arī iedvesmoja Iveta Treija no Laucienes.

Pateicamies Dievam, ka šogad atkal varējām būt kopā, paldies Lailai par sekmīgo un meistarīgo darbnīcas vadību un visām rokdarbniecēm par skaistajām čībām un darbu, apgūstot īpašos čību tamborēšanas rakstus un paņēmienus.

Ar darbnīcas norisi variet  iepazīties jaunajā galerijā "Radošā darbnīca "Rokdarbu tehnikas. Tamborēšana. Čības". 2016.g. 13.februāris"

Uz tikšanos nākamajās darbnīcās!* * *

AICINĀM APMEKLĒT RADOŠO DARBNĪCU
"ROKDARBU TEHNIKAS. TAMBORĒŠANA. ČĪBAS" 
2016.g. 13.FEBRUĀRĪ

"Dievs apjož mani ar spēku un
dara līdzenus manus ceļus." (Ps.18:33)13.februārī Griezē
notiks biedrības "GRIEZES PASTORĀTS. GARĪGAIS UN
KULTŪRAS CENTRS"
organizētā, 2016.g. pirmā radošā darbnīca,
"ROKDARBU TEHNIKAS. TAMBORĒŠANA. ČĪBAS"

Priecājamies, ka jauno, radošo aktivitāšu gadu, varam iesākt ar dievkalpojumu! Mīļi aicinām visas rokdarbnieces pulcēties jau plkst.10.00, lai kopīgi svinētu dievkalpojumu.

Darbnīca darbu sāks pl.12.00. Rokdarbniecēm, Lailas vadībā, būs iespēja iemācīties tamborēt čības, apgūstot seno un visiem labi pazīstamo tamborēšanas rokdarbu tehniku. Līdzi jāņem dzija, piemērota rupjuma tamboradata, un, ja iespējams, priecāsimies par nelielu cienastu kopīgajai ēdienreizei.

Tuvāka informācija pa tel.27002327.

Uz tikšanos!

* * *

                                              

                                                                     * *  *
                                              
                                                  SVEICOT JAUNAJĀ GADĀ

                        
                                                                        
                                         Zvaigžņu sveces  egļu krustos snieg.
                                       Eņģeļu spārnos lūgšana kā sarma zied.
                                          Atvērtas sirdis uz debesu pļavām rit,
                                              Saucot Jēzu pie sevis kā Vārdu,
                                                   Kas logā sit, Divpadsmit.
                                           Pielieku  roku krūtīm, tur kūtiņa ceļas
                                                    Ar baltu autiņu smaržu.
                                Tur  zvaigžņu  sveces egļu krustos lūgšanas raisa.
                                            Divpadsmit apustuļi no galda ceļas.
                                               Ņem Jēzus bērniņu sirdī un nes
                                                          Tautām par Maizi
                                                                      *
                                                            Elita Bičevska
                                                                  
                                                                    * * *


                 MĀCĪTĀJA KONRĀDA RENNEKES ZIEMASSVĒTKU SVEICIENS

                   

Kā jau iepriekš rakstījām, 2013.g. novembrī no Šteinbahas- Hallenbergas draudzes  Vācijā, kuru tobrīd vadīja mūsu draugs mācītājs Konrāds, Griezes baznīca saņēma dāvinājumā trīs zvanus! Pateicība Dievam un mūsu draugiem Vācijā par šo skanīgo dāvanu!

Šajos svētkos mūsu brālis Kristū, Griezes ieceres palīgs un aizlūdzējs, mācītājs Konrāds Renneke no Vācijas atsūtījis vēstuli ar Ziemassvētku sveicienu . Mācītājs Konrāds raksta :

"Sirsnīgi Ziemsvētku sveicieni brālim Freipičam, draudzei un visiem palīgiem Griezē!
Jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus, Kungs. Mēs piedzīvojam daudzus, kuri uzdodas par kungiem un dzen cilvēkus nelaimē. Bet Kristus ir atnācis, lai mūs izglābtu un pestītu, lai mūs vienotu ar dzīvo Dievu un cilvēkiem. Alleluja!
Manos aizlūgumos es domāju par jums un esmu ari tagad šajās dienās pie jums. Lai Dievs jums dāvā svētību un jūsu roku darbs izdodas tā, ka Griezes baznīca kļūst par svētības vietu un zvani ir tie, kas uz to ielūdz. Draudze Šteinbahā - Hallenbergā jūs pavada!

Es pats esmu pieņēmis aicinājumu kopš 2015. gada oktobra kalpot Homberg/Efze.(Tas ir te: https://goo.gl/maps/YVSwGdu9LeH2
Kopš novembra es dzīvoju ar savu kundzi Hombergā un kalpoju draudzēs Schlierbach, Melsungen und Homberg. Neraugoties uz to es palieku vienotībā ar jums un esmu ieinteresēts zināt, kā jums iet.

Es jums visiem novēlu lielu prieku par Jēzus dzimšanu!

Jūsu Konrāds Renneke, mācītājs."

Paldies mācītājam Konrādam par sirsnīgajiem sveicieniem, vēlam arī viņam un viņa draudzei Dieva svētību, Viņa mīlestības pilno klātbūtni un vadību visās lietās!

Paldies Jurģim Klotiņam par iesūtīto ziņu.

 
* * *

SVEICAM KRISTUS DZIMŠANAS DIENĀ  !/Foto Gundega Stūrīte/


* * *


PAR RADOŠO DARBNĪCU "ZIEMASSVĒTKU ZVAIGZNE"Š.g. 12.decembrī Griezes Pastorātā notika Radošā darbnīca "Ziemassvētku Zvaigzne". Uz darbnīcu bija ieradušās rokdarbnieces no Griezes, Nīgrandes, Jelgavas, Laucienes un Rīgas.

Darbnīcas laikā bija iespēja aplūkot izstādi no līdzpaņemtajiem darbiem. Rokdarbnieces priecēja ar adījumiem, tamborējumiem, kartiņām un bagatīgo pašdarināto rotu klāstu.

Darbnīcā tika gatavoti dažādi Ziemassvētku rotājumi - zvaigznes no pērlītēm, eņģeļi, kā arī kartiņas. Paldies Dzidrai, Lailai un Gundegai par jaukajām idejām! Īpašs paldies vismazākajiem darbnīcas dalībniekiem - Antriņai un Andrītim, ka iemācīja mums gatavot sniegavīru un papīra eņģeļus!

Paldies rokdarbniecēm par atsaucību , radošo garu un jauko sadraudzību!

Paldies Lielajai Zvaigznei  par piedzīvoto, ka tikām sasildīti un piepildīti ar Viņa īpašo Ziemassvētku Gaismu!

Ar darbnīcas notikumiem variet iepazīties jaunajā galerijā "Radošā darbnīca "Ziemassvētku Zvaigzne". 2015.g. 12.decembris"

Uz tikšanos nākamajās darbnīcās!

 

* * *

                                AICINĀM APMEKLĒT  RADOŠO DARBNĪCU
                                     "ZIEMASSVĒTKU ZVAIGZNE"

              Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār    
                    namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku.
                                 Un namā   iegajuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti,
                                               un tie nometās ceļos un viņu pielūdza." (Mt 2:9-11)


                             

                                Mīļi aicinām Griezes draugus uz radošo darbnīcu
                     "ZIEMASSVĒTKU ZVAIGZNE",
kas notiks  š.g. 12.decembrī
                                                         Griezes Pastorātā.

                                       Ziemassvētku darbnīcā būs iespēja -

                                *
izgatavot dažādus Ziemassvētku rotājumus
 
                                             (arī zvaigznes no pērlītēm);
                                *
aplūkot  Ziemassvētku izstādi, kuras darbus
                                varēs iegādāties (visas rokdarbnieces aicinātas
                                            piedalīties ar  saviem darbiem);
                          *
būt  muzikālā sadraudzībā Ziemassvētku  noskaņās;
                                        *
izcept savu piparkūku zvaigzni!

                                         Būsim pateicīgi par nelielu cienastu !

                              Tuvāka informācija pa tel. 27002327 vai 26808297.

                                                            Uz tikšanos!

                                                                   * * *

JAUNS SPREDIĶIS


Sveicot Griezes draugus mūsu Latvijas dzimšanas dienā piedāvājam izlasīt arhibīskapa Jāņa Vanaga sprediķi teiktu Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai veltītajā ekumeniskajā dievkalpojumā Rīgas Domā 2015. gada 18. novembrī - šeit.


* * *


PAR PĒRĻU DARBNĪCU


 
Š.g. 7.novembrī Griezes Pastorātā
notika Pērļu darbnīca. Veidot rokassprādzes no pērlītēm tajā mācīja Gundega Stūrīte no Jelgavas.


Jaunajā fotogalerijā "Pērļu darbnīca. 2015.g. 7.novembris" jūs variet aplūkot Daces, Gunitas, Lailas, Antras, Ingas un Gundegas izgatavotās pērļu rotas.


Paldies Gundegai par atsaucību, veiksmīgo darbnīcas norisi un skaistajām rotām!
Foto : Inga  Freipiča

* * *

JAUNA FOTOGALERIJAAicinām aplūkot jaunu fotogaleriju - "Rudens Griezē. Dekupāžas darbnīca. Katrīnes Buzoverovas fotogalerija", kurā ar saviem iespaidiem par Griezē pieredzēto ar mums dalās Katrīne. Paldies par skaistajām bildēm!

* * *

AICINĀM UZ PĒRĻU DARBNĪCU 7.NOVEMBRĪ


"Vēl debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja
  dārgas pērles. Un, atradis vienu sevišķi dārgu, nogāja
  un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to."
  /Mt.13:45, 46/Š.g. 7.novembrī pl.12.00 Griezes Pastorātā
notiks Pērļu radošā darbnīca. Būs iespēja izgatavot arī rokassprādzi. Līdzi jāņem vienāda lieluma sīkpērlītes. Pārējie materiāli būs pieejami uz vietas.

Būsim pateicīgi par cienastu kopīgajām ēdienreizēm un nelielu ziedojumu materiālu iegādes segšanai.

Tuvāka informācija pa tel. 27002327

Uz tikšanos!

* * *

AICINĀM UZ FILMAS PIRMIZRĀDI 6.NOVEMBRĪ


* * *

JAUNAS GALERIJAS

Aicinām jūs aplūkot divas jaunas fotogalerijas -
"Aijas Melbārdes fotogalerija. 2015.g. 22.augusts",
kurā varam aplūkot vēl dažus fotomirkļus no pirmās radošās darbnīcas "Batika" un redzēt degam īpašu dzimšanas dienas torti ! Paldies  Aijai !Kā arī "Radošā darbnīca "Dekupāža".  2015.g. 10.oktobris",
kurā var iepazīties ar šogad jau otrajā radošajā darbnīcā paveikto.
* * *

AICINĀM APMEKLĒT RADOŠO DARBNĪCU "DEKUPĀŽA" -
VIRSMU DEKORATĪVA APDARE - 10.OKTOBRĪ GRIEZĒŠ.g.  22.augustā Griezes Pastorātā notika pirmā radošā darbnīca - "Batika" - par kuru stāstījām jau iepriekš. Ar tās norisi variet iepazīties galerijā "Radošā darbnīca "Batika". 2015.g. 22.augusts".

"GRIEZES PASTORĀTS. GARĪGAIS UN KULTŪRAS CENTRS" 10.oktobrī pl.12.00
aicina uz nākamo radošo darbnīcu - "DEKUPĀŽA", jeb virsmu dekoratīva apdare.

Dekupāžas tehnika
ir metode kā veidot dizainu dažādiem priekšmetiem. Tie var būt no papīra, kartona, koka, plastmasas, porcelāna, auduma u.c. materiāliem. Dekorējamais priekšmets varētu būt, piemēram,  kastītes, lādītes, trauki, puķu podi, lejkanna, pat apavi un apģērbs, mēbeles (piemēram - krēsls)u.c.priekšmeti. Darbnīcā priekšmeti tiks dekorēti izmantojot papīra salvetes ar  attēliem. Tuvāka informāciju par šo tehniku  ir pieejama arī internetā.

Ierodoties uz darbnīcu līdzi jāņem dekorējamais priekšmets un papīra salvetes ar attēliem (salvetes, kurām var atdalīt plāno, krāsaino kārtu, veikalos ir nopērkamas arī speciālās dekupāžas salvetes). Pārējie materiāli - krāsa, līme, laka, otas būs pieejamas uz vietas. Arī salvetes, ja jums nav bijusi iespēja iegādāties.Tuvāka informācija pa tel. 26808297 vai 26055223.

Ierodoties uz darbnīcu būtu vēlams līdzi paņemt mazu cienastu kafijas pauzēm. Būsim pateicīgi arī par nelielu ziedojumu materiālu iegādes segšanai.

Uz tikšanos!
 

* * *

JAUNA GALERIJA. TORŅA MŪRĒŠANAS TALKA UN KRISTĪBASNo š.g. 26-30.augustam Griezē notika torņa mūrēšanas talka. Paldies visiem vīriem, kas strādāja pie torņa atjaunošanas! 30.augustā, talkas noslēguma dievkalpojumā, notika arī kristībasSirsnīgi sveicam Diānu un vēlam svētīgu jauno iesākto ceļu kopā ar Dievu! 

Vairāk par šiem notikumiem jūs variet uzzināt jaunajā galerijā  "Torņa mūrēšanas talka un kristības. 2015.g. augusts". Galerijas foto autors Jānis Skulme. Liels paldies Jānim par vispusīgo un radošo pasākuma atspoguļojumu!

Uz tikšanos nākamajos pāsākumos Griezē!* * *


PAR TUVĀKO PASĀKUMU GRIEZĒ.
Talka un torņa mūrēšanas darbi no 26-30.augustam


Vasaras nogalē, no 26-30.augustam, Griezē  notiks vasaras sezonas noslēguma pasākums - talka un torņa mūrēšanas darbi. Noslēguma dievkalpojums 30.augustā pl.11.00. Piedalās un      pasākumu organizē Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers  un Griezes ev. lut. baznīcas mācītājs A.Freipičs.

Aicinām piedalīties talciniekus (iepriekš sazinoties ar mācītāju A.Freipiču), kas vēlas strādāt pie baznīcas atjaunošanas!

* * *

PAR RADOŠO DARBNĪCU "BATIKA"22.augustā Griezē notika biedrības "Griezes Pastorāts. Garīgais un kultūras centrs" organizētā radošā darbnīca "Batika".  Darbnīcas dalībnieces no Ezeres, Nīgrandes, Talsiem, Kandavas un Rīgas apguva vienu no batikas tehnikām - sieto batiku. Radoši darboties palīdzēja siltā augusta saule, iedvesmoja jaukā sadraudzība un kopīga lūgšana. Darbnīca noslēdzās ar tikko nokrāsoto batiku izstādi un kopīgu foto. Mīļš paldies visām dalībniecēm par skaistajiem darbiem, atsaucību un darboties prieku! Paldies Radītājam par  skaisto dienu ko saņēmām kā brīnišķīgu dāvanu!

Tuvāk ar darbnīcas norisi variet iepazīties jaunajā galerijā "Radošā darbnīca "Batika". 2015.g. 22.augusts"

Uz tikšanos nākamajos Griezes Pastorāta radošajos pasākumos!


* * *


PAR PASĀKUMIEM GRIEZĒ Š.G. AUGUSTĀŠ.g. augustā Griezē notiks vēl 3 pasākumi :

    • 16-22.augusts -  jauniešu iesvētēs mācību nometne;
    • 22.augusts -  Radošā darbnīca "Batika" . Rīko biedrība
              "Griezes Pastorāts. Garīgais un kultūras centrs" . Sākums  
                pl.10.00. Līdzi jāņem vai nu kokvilnas audums (salvetēm,
                galdautiem  u.c. priekšm.) vai kokvilnas krekliņi, T krekli, kurus  
                vēlaties  krāsot sietās batikas tehnikā, kā arī cienasts kopīgajām
                ēdienreizēm. Būsim pateicīgi par nelielu ziedojumu krāsu
                iegādes segšanai. Tuvāka informācija - 26808297;    • 26-30.augusts - talka un torņa mūrēšanas darbi Griezē.
                Noslēguma dievkalpojums 30.augustā pl.11.00. Piedalās un     
                pasākumu organizē Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers  un Griezes ev.
                lut. baznīcas mācītājs A.Freipičs.
Būsiet mīļi gaidīti !

*  * *


NĀC KĀ GAISMA
Par Kristīgās mūzikas dienām Griezē 2015.g. 10-12.jūlijā

 „Nāc kā Gaisma mūsos , Kungs,
  Aizdedz mūs.”

 Tā mūzikas nometnē izskanēja un vēl joprojām mūsos turpina skanēt lūgšanas vārdi. Jau 5 gadu pēc kārtas , Griezē pulcējās gan profesionāli mūziķi, gan cilvēki, kas vēlas lūgt, pielūgt un slavēt Dievu caur mūziku. Dziedātāju balsis kopā ar stīgu instrumentiem – čellu, kontrabasu, vijoli un ģitārām, veidoja to īpašo skanējumu, kas katrām Mūzikas dienām ir atšķirīgs. Vienota un vienojoša ir mūsu kopīgā saruna ar Radītāju  Viņa radītajā skaņu pasaulē. Tā vienoja  brāļus un māsas no dažādām Latvijas vietām – Kuldīgas, Talsiem, Liepājas, Rīgas, Griezes un dažādam konfesijām – luterāņu, katoļu, pareizticīgo. Bijām kopā lūgšanās, mēģinājumos, sadraudzībā.


/ nometnes dalībnieki mēģinājumā Griezē/

11.jūlijā nometnes dalībnieki piedalījās muzikālā lūgšanu vakarā Nīgrandes ev. lut. baznīcā.


/nometnes dalībnieki muzicē Nīgrandē/

Nometnes noslēguma dienā, 12.jūlijā, svinējām 2 dievkalpojumus.No rīta  tas bija brīvdabas dievkalpojums Griezes baznīcā, līdzi skanot arī putnu dziesmām un citām dabas balsīm.


/dievkalpojumu Griezes baznīcā notur Griezes, Nīgrandes, Kandavas,
Kursīšu un Grīvaišu  ev. lut. draudžu mācītājs Atis Freipičs/

 
Bet Mūzikas dienas noslēdzās ar svinīgu Svēto Misi  Lēnu sv.Trīsvienības katoļu baznīcā.


/pēc Mises Lēnu baznīcā kopā ar priesteri Tomu Priedoliņu,
foto K.Locika/

 Mīļš paldies visiem nometnes dalībniekiem par katra pienesumu, lai šīsvasaras Griezes muzikālais notikums varētu svētīgi izskanēt un nest augļus arī turpmāk!

Īpašs paldies mūzikas nodarbību vadītājai – Liepājas sv.Dominika Romas katoļu baznīcas SHOLAS vadītājai Kristīnei Locikai – par radošu garu, svētīgo vadību, skaisto muzicēšanu  un sirds siltumu!


/mūziķe un nometnes mūzikas nodarbību vadītaja Kristīne Locika
mēģinājumā, attēlā pa labi - Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers/

 
Vislielākais paldies Radītājam par iespēju būt ar Viņu mūzikā, pielūgsmē un pateicībā, par visu ko saņēmām Viņa Gaismā!

Vairāk foto jaunajā galerijā  "Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2015"

 
Uz tikšanos nākamajās Mūzikas dienās!

 
* * *

KRISTĪGĀS MŪZIKAS DIENAS GRIEZĒ 2015


No 10. līdz 12. jūlijam pie Griezes baznīcas Saldus novadā, vietā, kur Venta no Lietuvas ietek Latvijā, notiks ikgadējā vasaras nometne „Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2015”. Nometni rīko Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca sadarbībā ar Romas katoļu baznīcu, bet nometnē ir aicināts piedalīties ikviens cilvēks neatkarīgi no konfesijas vai draudzes piederības, kam patīk mūzika, arī tie, kas savā dzīvē tikai meklē Dievu.

Tie kas vēlēsimies, nometnē kopīgi muzicēsim, kopīgi sagatavosim koncertu, kas notiks sestdienas vakarā, varēsim piedalīties meditatīvā lūgšanu vakarā ar dziesmām, notiks stundu lūgšanās ar gregoriskajiem dziedājumiem un kopīga sadraudzība. Lai visiem būtu iespēja saņemt Vissvētāko Sakramentu, notiks gan luterāņu dievkalpojums, gan Sv.Mise. Varēs iepazīt Griezes baznīcu, tās atjaunošanas ieceri un skaisto apkārtni. Tiem, kas vēlēsies, būs iespēja pastrādāt kādu fizisku darbu baznīcas sakopšanas labā. Piedalīties solījuši ir luterāņu un katoļu Liepājas diecēžu bīskapi Pāvils Brūvers un Viktors Stulpins.

Ierašanās nometnē ir paredzēta piektdien, 10.jūlijā no plkst 16:00. Nakšņošana notiks dalībnieku līdzi paņemtajās teltīs un guļammaisos. Ir iespēja arī iznomāt teltis uz vietas, par to iepriekš sazinoties ar rīkotājiem. Nokļūšana nometnes vietā ir plānota ar personīgajām automašīnām. Ir iespēja arī doties ar sabiedrisko autobusu līdz Saldum vai Ezerei (sk. 1188.lv), uz kurieni pretī aizbrauks kāds no nometnes rīkotājiem. Ceļa izdevumi dalībniekiem būs jāsedz pašiem.

Dalībnieki ir aicināti nometnes norisi atbalstīt ar ziedojumu 10 eiro apmērā ar ko segsim pusdienu un citas izmaksas. Brokastīm un vakariņām dalībniekiem ir jāņem līdzi cienastu, ko likt kopīgajā brokastu un vakariņu galdā, bet pusdienas piedāvās rīkotāji.

Pieteikšanās pie Kristīnes Locikas pa tālr. 26705843, epasts: lociki@inbox.lv, vai Ata Freipiča pa tālr 22316912, epasts: atis.freipics@lelb.lv
* * *


BAZNĪCU UZ KALNA CELŠU


Tā dzejnieks  Imants Ziedonis saka sava 1991.g. uzrakstītā dzejoļa noslēgumā. Bet sākas dzejolī viss ar saredzēšanu :
              
"Pasauli es redzu klibu
                Baznīcu es uzcelt gribu."
Uziet, saredzēt skaisto, izkopt, parādīt, uzspodrināt, atrast jaunu iespēju izaugsmei. Un, protams, darīt, lai tas notiktu. Vērtības, kas raksturo I.Ziedoni. Tās atcerēties mūs aicina arī 2012.g. Griezes baznīcas tornī uzstādītais un iesvētītais krusts. Lai Kristus atnestā gaisma starotu tālāk, pāri visai apkārtnei. Lai atdzīvotos un tiktu sakopta viena no Latvijas skaistajām vietām.

Lai tas notiktu, šobrīd ir nepieciešams arī jūsu atbalsts, mīļie Griezes draugi!

Aicinām aizlūgt par Griezes baznīcas atjaunošanas un šobrīd īpaši aktuālajiem draudzes nama remonta un celtniecības darbiem un  lūdzam, ja vien jums ir šāda iespēja, ziedot, lai šie darbi varētu turpināties. Ziedojuma konts :
         
              LV52UNLA0050016953575
              (konts Griezes ev.lut.
              baznīcas atjaunošanai)

              Griezes ev. lut. draudze
              Reģ. nr. 90000578791
Ziedojuma mērķis : Griezes  ev. lut. draudzes nama remonta un celtniecības darbiem.

Jau iepriekš pateicamies par jūsu atbalstu!

Būsiet mīļi gaidīti Griezē, piedzīvojot Dieva tuvumu,  veltot kādu stundu vai dienu darba (iepriekš sazinoties ar mācītaju Ati) vai vienkārši baudot Ventmalas un Vadakstes  mieru, skaisto dabu.


Varbūt arī jūs, domājot par Griezi, varēsiet teikt kā I.Ziedonis savā grāmatā "Pa putu ceļu" :
"Cik es ziemā dzeru liepziedu un piparmētru tēju, tik es atceros Vadaksti, kluso       Kurzemes un Lietuvas robežupīti ar tās ūdensrozēm, avenēm un liepām."

Uz tikšanos!


* * *


JAUNA GALERIJAPar Kristus Augšāmcelšanās svētkiem Griezē
variet uzzināt jaunajā galerijā "Lieldienas 2015.g."
* * *

LIELDIENAS GRIEZĒSvētdien, 5.aprīlī, Kristus Augšāmcelšanās svētkos,
dievkalpojums Griezē pl.14.00.

Mācītājs A.Freipičs vēl kalpos dievkalpojumos :
Kandavas ev. lut. baznīcā - 4.aprīlī pl.22.00 un 5.aprīlī pl.10.00;
Nīgrandes ev. lut. baznīcā - 5.aprīlī pl. 6.00.

Vēlam patiesa prieka, Kristus gaismas un spēka pilnus
Kristus Augšāmcelšanās svētkus!* * *


AICINĀJUMS UZ KOPĒJU AIZLŪGŠANU

"Ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ,
ko tie grib lūgt, tad mans debesu Tēvs to tiem dos." (Mt.18:19)Aicinām Griezes draugus, atbalstītājus, māsas un brāļus
gavēņa laikā uz kopēju aizlūgšanu par Griezi, par iesāktajiem
baznīcas atjaunošanas un draudzes nama celtniecības darbiem.
Liekot to visu Dieva rokās, būsim kopā aizlūgšanās, vakaros pl.22.00.

Uz tikšanos!

* * *


JAUNAI GADS GRIEZĒPar Jaunā Gada sagaidīšanu Griezē  variet uzzināt jaunajā galerijā
"Jaunais Gads Griezē. Gadu mija 2014/2015"

 

/Foto : Laima Zitmane/


* * *

*/Foto : Kristīne Sudmale - Locika/


* * *

 
BĪSKAPA PĀVILA BRŪVERA SVEICIENS 2014. GADA  ZIEMASSVĒTKOS

 
Dieva mīļotie brāļi un māsas!

Katru gadu no jauna mēs ar prieku un pateicību svinam Jēzus piedzimšanas svētkus. Šis notikums ir ienesis mūsu pasaulē un katrā mūsu dzīvē ko būtiski jaunu – mēs no tumsas esam ievesti gaismā. Ziemsvētki mūsu dzīvē ir ienesuši Mūžīgās dzīvības cerību. Ziemsvētkos mēs no jauna ar visu savu sirdi varam ieraudzīt plaši atvērtus debesu svētību logus, ieraudzīt durvis, kas ved uz debesīm, un ieraudzīt arī pašiem sevi tādus, kādus mūs redz Dievs. Ziemsvētku notikums mums aizvien atgādina, ka mēs neesam atstāti vieni – Dievam mēs esam svarīgi, Viņš par mums domā, mūs meklē, par mums rūpējas, mēs Viņam esam tik svarīgi, lai mūsu dēļ nāktu virs zemes, kļūtu par cilvēku, mūsu dēļ ciestu pazemojumus un nāvi.

 Daudzi no mums šogad Ziemsvētkus sagaida ar šādu paļāvību un drošu ticību. Tam arī ir pamats, jo aizvadītajā gadā esam piedzīvojuši daudz Dieva žēlastību, daudz Viņa svētību gan savās draudzēs, gan ģimenēs, gan piedzīvotas labas sekmes darbā, gan arī piedzīvots Dieva svētīts miers sirdī. Tomēr, mūsu vidū šajos Ziemsvētkos, šajos prieka un cerību pilnajos svētkos ir arī ļaudis, kas ir ko zaudējuši – varbūt zaudēts kāds mīļš cilvēks, piedzīvota vilšanās, neveiksmes, attiecību krīzes, sirdī nemiers…

 Mīļie brāļi un māsas, lai arī ko mēs būtu piedzīvojuši, lai arī kādiem pārbaudījumiem mums nebūtu jāiet cauri, paļausimies uz Dieva Vārdu, uz Viņa apsolījumu, kā tas tik skaidri izteikts pravieša Jeremijas grāmatā: “Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.  Kad jūs Mani tad piesauksit, Es jums atbildēšu, un, kad jūs nāksit un Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu. Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit,  Es būšu atrodams, tā saka Tas Kungs.” (Jer. 29:11)

 Lai šis Dieva apsolījums mūs pavada ikdienas un mierina tās sirdis, kurās ienākušas bažas par rītdienu. Karš ir uzliesmojis pavisam netālu pie mūsu durvīm – Ukrainā. Vai ik dienas mūsu robežu tuvumā ložņā svešas zemes kara tehnika un atskan bravurīgi paziņojumi par mūsu niecību… Satraucoša ir arī attīstība Tuvajos Austrumos, kur t.s. “Islama valsts” bandas terorizē mierīgos iedzīvotājus. Sevišķi nežēlīgām vajāšanām tur pakļauti kristieši. Pastāv draudi, ka “Islama valsts” teroristi varētu veikt savus posta darbus arī Eiropā, arī pie mums. Un tomēr, arī pašā vajāšanu karstumā Dievs savus ļaudis neaizmirst. Šajās dienās Irānas cietumā ieslodzītais un nežēlīgi spīdzinātais mācītājs Saīds Aberdīni izsūtījis iedrošinošus Ziemsvētku sveicienus visiem mums, kas esam brīvībā. Viņš raksta: “Kristus Dzimšanas svētki vēsta par Dieva nākšanu, lai šodien varētu ienākt jūsu sirdīs, pārveidotu jūsu dzīvi un jūsu sāpes nomainītu ar neaprakstāmu prieku. Līdzīgi kā zemes kodola svelme izkausē cietos akmeņus un tos pārveido lavā, tā arī Dieva ugunīgā mīlestība Jēzus Kristus personā no Jaunavas Marijas klēpja nāca pasaulē, lai izkausētu grēka un pasaules ļaunuma nocietinātās sirdis un atbrīvotu no tā mūsu dzīves.”

 Dieva mīļotie brāļi un māsas! Neaizmirsīsim šajos Ziemsvētkos mūsu vajātos brāļus un māsas, kas nevar šos skaistos svētkus tā svinēt, kā mēs, un kas par savu uzticību Ziemsvētkos dzimušajam Bērnam maksā ar ciešanām un savām dzīvībām. Iekļausim viņus savās aizlūgšanās! Dieva vārds saka: “Svētīgs ir, kas paļaujas uz To Kungu un kura cerība ir Tas Kungs!” (Jer. 17:7). Kristus piedzima ne mazāk sarežģītā laikā, Viņa dzīvība bija apdraudēta, bet Debesu Tēvs par Viņu rūpējās. Lai tas mūs māca, atgādina un arī stiprina paļauties uz Dievu, palikt ticībā uz Dievu, palikt ticībā uz Viņa Dēlu Jēzu Kristu, likt savu cerību vienīgi uz Viņu, tad arī vistumšākajā naktī mēs varam piedzīvot brīnumu – tādu brīnumu, ka debesis atveras un eņģeļi gavilē kā toreiz Ziemsvētku naktī Betlēmes ganību laukos: "Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts."

 Lai Dievs palīdz mums šajos Ziemsvētkos no jauna plaši atvērt savas sirdis šim Evaņģēlija pasludinājumam! No sirds vēlu jums visiem svētītus un priekpilnus Mūsu Kunga Jēzus Kristus piedzimšanas svētkus!

 

Pāvils Brūvers
Liepājas bīskaps* * *

"TĀ KUNGA SPOŽUMS TOS APSPĪDĒJA..."

"Un tā Kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā Kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja :"Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks : Jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas Kungs."
/Lk 2:9-11/
Ziemassvētku dievkalpojums Griezē 25.decembrī pl.15.00

Lai jums svētīgi, gaiši un patiesa prieka pilni svētki!


* * *


GRIEZE PĻAUJAS SVĒTKOSAr jaunākajiem š.g. rudens notikumiem Griezē variet iepazīties jaunajās galerijās - "Grieze Pļaujas svētkos. 2014.g. 12.oktobris" un "Griezes Pastorāta celtniecība. 2014.g. oktobris"* * *


JAUNA GALERIJA. KRISTĪGĀS MŪZIKAS DIENAS GRIEZĒ 2014

No 25. - 27. jūlijam Griezē norisinājās ikgadējās Kristīgās mūzikas dienas. Ar pasākuma norisi variet iepazīties jaunajā galerijā "Kristīgās mūzikas dienas Griezē  2014".* * *


VASARAS NOMETNE „KRISTĪGĀS MŪZIKAS DIENAS GRIEZĒ 2014”

ceļā uz Tezē tikšanos Rīgā

Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu. 1. Pēt. 2:5


No 25. jūlija vakara līdz 27. jūlijam Griezes baznīcā Saldus novadā, kur Venta no Lietuvas ietek Latvijā, notiks ikgadējā vasaras nometne „Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2014”. Šogad nometnes muzikālā programma būs veltīta Tezē lūgšanu dziesmām. Nometnē ir aicināts piedalīties ikviens cilvēks neatkarīgi no konfesijas vai draudzes piederības, kam patīk mūzika, tuvas ir Tezē dziesmas vai vēl tikai rodas interese par tām.

Nometne Griezes baznīcā (www.griezesbaznica.lv) dalībniekus uz garīgu atpūtu un Dieva pagodināšanu mūzikā šogad ielūdz jau ceturto gadu pēc kārtas. Ņemot vērā to, ka Rīgā septembra beigās norisināsies Tezē Baltijas reģionālā tikšanās (http://taizeriga2014.lv/), šogad Griezes nometnē īpaša vieta būs ierādīta Tezē kopienas lūgšanu dziesmām.

Tezē dziesmas ir plaši pazīstamas. Taču svarīgi atcerēties, ka, gaidot Baltijas reģionālo tikšanos, daudzu dziesmu teksti pirmo reizi ir iztulkoti latviski. Griezes nometnes dalībnieki būs aicināti atkārtot jau zināmas un apgūt vēl neiepazītas Tezē dziesmas, un 26. jūlija vakarā Griezes baznīcā piedalīties kopīgā lūgšanā ar Tezē dziedājumiem. Nometnē ar lekciju uzstāsies LELB Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers, muzicēs dziesminiece Kristīne Sudmale – Locika, notiks stundu lūgšanās ar gregoriskajiem dziedājumiem un kopīga sadraudzība. Būs iespēja arī iepazīt Griezes baznīcu, tās atjaunošanas ieceri un skaisto apkārtni. Tiem, kas vēlēsies būs iespēja pastrādāt kādu fizisku darbu baznīcas sakopšanas labā.

Ierašanās nometnē ir paredzēta piektdienas 25. jūlija vakarā no pulksten 19.00 vai sestdienas rītā līdz 10. Ja jāmēro tālāks ceļš, var ierasties arī vēlāk, iepriekš par to ziņojot nometnes rīkotājiem.

Nakšņošana notiks dalībnieku līdzi paņemtajās teltīs un guļammaisos uz līdzi paņemtajiem matracīšiem. Jāņem vērā, ka vannasistabas ērtības nometnes laikā nebūs pieejamas.

Nokļūšana nometnes vietā ir plānota ar personīgajām automašīnām. Ir iespēja arī doties ar sabiedrisko autobusu līdz Saldum vai Ezerei (sk. 1188.lv), uz kurieni pretī aizbrauks kāds no nometnes rīkotājiem. Ceļa izdevumi dalībniekiem būs jāsedz pašiem.

Dalībnieki ir aicināti nometnes norisi atbalstīt ar ziedojumu 5 eiro apmērā vai arī pēc savām iespējām. Brokastīm un vakariņām dalībniekiem ir jāņem līdzi cienastu, ko likt kopīgajā brokastu un vakariņu galdā. Bet pusdienas tiks gatavotas uz vietas.

Lai pieteiktos dalībai nometnē, rīkotāji lūdz sazināties ar Griezes draudzes mācītāju Ati Freipiču (atis.freipics@lelb.lv , tālr: 22316912) vai ar Jurģi Klotiņu (jurgis.klotins@gmail.com, tālr: 29182954).

Rīkotāju vārdā,

Jurģis Klotiņš

 * * *

GRIEZĒZem soļiem pagātnes elpa liecas

Kā apslēptas acis aiz plīvura sienas

Un rūsas saēstie krusti slienas

Zem gadu smaguma noliktās dienas

 

Dun tālumā ceļš kā baznīcas zvani

Tik tuvi kā laiks, kad sasaucās gani

Ir atvērta debess un starojums krīt

Uz pelēka sola, kur dvēseles trīc

 

Aust rīts kā sentēvu gaisma aiz kalna

Krīt migla pļavā, kur madara balta

Plūst Vadakste, Venta svētvietā klusi

Un psalmus dzied zāle - dusi, dusi


Elita Bičevska

**

Magoņu ziedos un smilgu jūrā ieslīgusi, Grieze sagaidīja savus ciemiņus jūlija sākumā. Satikšanās  dāvāja dzejas rindas, pārdomas, īpašus mirkļus kopā ar  Dievu. Fotomirkļi jaunajā galerijā "Griezes dārzā. 2014.g. jūlijs"

* * *


PAR ĪPAŠU, MUZIKĀLU DIEVKALPOJUMU
NĪGRANDES  EV. LUT.  BAZNĪCĀ 28.JŪNIJĀ PL. 18.00
AR DZIESMINIECES KRISTĪNES SUDMALES-LOCIKAS PIEDALĪŠANOS


/Nīgrandes ev. lut. baznīca Saldus novadā, Nīgrandes pagastā/

Aicinām piedalīties un svinēt kopā ar  Nīgrandes ev. lut. draudzi
īpašu dievkalpojumu š.g. 28. jūnijā pl. 18.00, kurā ierasto korāļu vietā
skanēs dziesminieces Kristīnes Sudmales-Locikas dziesmas.


/Dziesminiece Kristīne Sudmale-Locika. Foto Vineta Jaunzeme no www.austrasbiedriba.lv/

*


/Dievkalpojums Nīgrandes ev. lut. baznīcā. Kalpo mācītājs A.Freipičs/

Būsiet mīļi gaidīti!

* * *


SVEICAM VASARSVĒTKOS !
"Jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums,
  un būsit mani liecinieki." /Ap.d. 1,8/

*

Griezes Vasarsvētki jaunajā  galerijā "Vasarsvētki 2014.g."
* * *


LIELDIENAS GRIEZĒ


Aicinām iepazīties ar ar š.g. Lieldienu notikumiem Griezē
jaunajā mājaslapas galerijā  "Lieldienas. 2014.g. aprīlis"* ** ** * *


SVEICAM KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKOS !
* * *


LIELDIENU DIEVKALPOJUMI

19.aprīlī
dievkalpojums Kandavas ev. lut. baznīcā pl. 22.00.
*
KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKOS, 20.aprīlī,
dievkalpojumi tiks noturēti -
Kandavas ev. lut. baznīcā - pl.6.00
Nīgrandes ev. lut. baznīcā - pl. 11.00;
Griezes
ev. lut. baznīcā - pl. 13.00;
Grīvaišu 
ev. lut. baznīcā - pl. 13.00.
*
Otrajās Lieldienās, 21.aprīlī, Griezē
sadraudzība
Nīgrandes, Griezes un Grīvaišu draudzēm.
* * *


GRIEZES BAZNĪCA  2014.G. MARTĀ


/Foto : Inga Freipiča/

Vairāk foto jaunajā galerijā "2014.g. marts"

* * *


FOTOIZSTĀDE "GRIEZE CAURI GADIEM" PĻAVMUIŽAS SAIETA NAMĀ


/Foto : Elīna Freipiča/

Līdz š.g. 28.februārim Pļavmuižas saieta namā,Talsu novada Laucienes pagastā, būs apskatāma fotoizstāde „Grieze cauri gadiem”. Daļēji izstādi jau bija iespējams aplūkot Griezē 2013.g. septembrī, Griezes baznīcas atjaunošanas darbu 10 gadu jubilejas pasākumā. Tagad tā papildināta ar jaunām fotogrāfijām un dievnama vēstures apskatu. Foto autori : Inese un Edvīns Cibuļski, Laima Zitmane, Aija Melbārde, Jurģis Klotiņš, Māris Teters, Atis un Inga Freipiči, Daina Āboliņa, Ilze Pomerance. Vairāk foto par izstādi variet aplūkot jaunajā galerijā "Fotoizstāde "Grieze cauri gadiem" Pļavmuižas saieta namā. 2014.g. februāris".


Pateicamies Pļavmuižas saimniekiem par viesmīlību un mīļi aicinām apmeklēt izstādi!* * *


GRIEZES BAZNĪCA 2014.G. JANVĀRĪ
* * *

* * *


VECGADA VAKARS GRIEZĒVecgada vakarā, 31.decembrī, Griezē dievkalpojums pl.18.00.
Esiet mīļi aicināti uz dievkalpojumu un Jaunā Gada sagaidīšanu!


* * *


GODS  DIEVAM  AUGSTĪBĀ

"Un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze; tie slavēja Dievu un sacīja :
"Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts."
(Lk 2:13-14)Sirsnīgi sveicam mīļos draugus, brāļus un māsas Kristus piedzimšanas svētkos!
Lai Svētvakarā iedegtās sveču liesmiņas, Kristus Gaisma un dzīvības spēks silda jūs,
piepilda un palīdz katru dienu, ne tikai svētku reizē!

Priecīgus  Ziemassvētkus!


* * *


ADVENTS ZVANU SKAŅĀS

 

/Šteinbahas - Hallenbergas  ev. lut. Cionas baznīca Vācijā/

Tieši pirms Adventa laika sākuma, kā dāvinājums Griezes draudzei no Šteinbahas-Hallenbergas  ev.lut. Cionas draudzes Vācijā, Tīringenes federālajā zemē, uz Latviju ir atceļojuši 3 zvani. Tādēļ šis Advents Griezē ir ieskanējies īpaši. Paldies vīriem, kas mācītāja A.Freipiča vadībā devās ceļojumā uz Vāciju novembra beigās, lai atvestu skanīgo dāvanu uz Griezi. Nu tie gaidīs to brīdi, kad tiks uzstādīti un varēs pieskandināt Leišmali no atjaunotā Griezes baznīcas torņa. Vislielākais paldies, protams, vācu draugiem un viņu mācītājam Konrādam Renneke par skaisto dāvanu! Ar ceļojuma fotomirkļiem variet iepazīties jaunajā fotogalerijā „Ceļojums uz Vāciju pēc zvaniem. 2013.g. novembris”

Bet par ceļojumā piedzīvoto mums pastāstīs viens no tā dalībniekiem - Jurģis Klotiņš :

"Šogad septembrī Griezes baznīcas atjaunošanas domubiedri ar mācītāju Ati Freipiču pulcējās kopā, lai svinētu 10 gadus, kopš ir sākta karā un okupācijas gados izpostītās baznīcas atjaunošana. Es  Griezes baznīcas atjaunošanā piedalos kopš 2011. gada. Dievs ir svētījis mūsu ieceri. Ir liela pateicība ikvienam cilvēkam, kurš ar klātbūtni, lūgšanām, brīvprātīgo darbu, ziedojumu ir atbalstījis to, ka dievnams atdzimst. Liela pateicība ir par Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtajiem līdzekļiem torņa restaurācijai un kokmateriālu piegādātājiem.

2013. gadā Dievs Griezes baznīcai dāvāja īpašu dāvanu. Vasaras sākumā es saņēmu tālruņa zvanu ar ziņu, ka kāda draudze Vācijā vēlas kādai draudzei Latvijā dāvināt 3 zvanus.Tā kā Griezes baznīcai zvanu nav, tad mēs nolēmām, ka vēlamies pieņemt šo dāvinājumu. Dienu pēc Latvijas dzimšanas dienas 19. novembrī 6 vīri devāmies ceļā uz Vāciju. Mūsu mērķis bija nokļūt pie Vācijas Neatkarīgās evaņģēliski luteriskās baznīcas (SELK) Šteinbahas-Hallenbergas ev. lut. Cionas draudzes Tīringenes federālajā zemē. Izbraucām apmēram 12.00 no Griezes baznīcas un, austot jau 20. novembra rītam, bijām jau pie Gerlicas, kas ir Polijas un Vācijas robežpilsēta.

 20. novembra vakarā mums bija sarunāta viesošanās un naktsmājas Drēzdenes Veisigas ev. lut. draudzē. Šī draudze ir māsu draudze Kandavas ev. lut. draudzē, kurā mācītājs Atis jau vairākus gadus kalpo.

Netālu no Drēzdenes skaistā pakalnu apvidū atrodas Hernhūtes pilsētiņa. Tā kā Drēzdenē mums bija jābūt tikai vakarā, nolēmām dienu izlietot, lai apskatītu Hernhūti, izmestu nelielu loku pa Sudetu kalniem uz Vācijas un Čehijas robežas un apskatītu arī pāris objektus Saksijas Šveices nacionālajā parkā Elbas krastos.

Hernhūte ir ievērojama ar to, ka tai vietā 17. gadsimtā grāfs Cicendorfs atļāva apmesties vajātajiem Čehu brāļu draudzes cilvēkiem. Herrnhut tulkojumā no vācu valodas burtiski nozīmē Kunga patvērums. 18. gadsimtā no Hernhūtes Latvijā ieradās misionāri, kuri kā amatnieki dzīvoja līdzās latviešu zemniekiem un iepazīstināja mūsu senčus ar kristīgo ticību sirds vienkāršībā un pazemībā. Brāļu draudzes nestā kristīgā ticība un tikumi bija nozīmīgs solis latviešu ceļā uz vienotas nācijas apjautu un nacionālo atmodu.

Pa ceļam, tikko kā bijām šķērsojuši Vācijas un Polijas robežupi Oderu, mūs apstādināja vācu policisti. Viņi pieklājīgi apjautājās, kāda pasākuma dēļ esam ieradušies Vācijā. Atbildēju, ka dodamies ciemos pie divām vācu draudzēm. Es pieļauju, ka pēc nakts ceļā cauri Polijai varbūt mazliet izskatījāmies pēc viesstrādniekiem. Tādēļ policists rūpīgi nopētīja busiņu un mūsu pases. Rīts bija miglains un mitrs, bet tik un tā bija pamanāms, ka braucam pa ainaviski interesantu apvidu. Izteikti pakalni, šauri asfaltēti ceļi, pa retam kādi koki.

Sanāca tā, ka tieši iebraucot Hernhūtē ,mūs sveica galvenā Brāļu draudzes saiešanas nama zvana skaņas. Manu interesi pilsētā saistīja Adventa un Ziemassvētku rotājums, tā sauktās, Hernhūtiešu zvaigzne. Jau esot Rīgā atradu tā piegrieztni internetā ( ). Vēlāk vakarā pirms 1. Adventes pārliecinājos, ka navsarežģīti uztaisīt, bet laikietilpīgi gan. Noturējuši lūgšanu skaistā, senā baznīciņā Hernhūtes kaimiņciemā, apskatījuši grāfa Cincendorfa muižu un galveno saiešanas namu, braucām ekskursijā Sudetu kalniem.

Kalni uz Čehijas un Vācijas robežas ir ainaviski un kultūrvēsturiski ļoti interesants apvidus. Ciemos ir daudz tradicionālā stilā ar īpatnējām koka arkām pirmajā stāvā un dabīgā kalnu šīfera jumtiem celtu namiņu. Palielākās pilsētiņās varēja manīt arī pa kādai greznai, kā man likās, kādreizējai kūrmājai. Stūrēju busiņu un domāju, ka noteikti vēlos te kādreiz atbraukt pavasarī vai vasarā ar līdzi no mājām paņemtu velosipēdu.

Pēc neliela loka pa Čehijas pusi gar Elbu devāmies uz Drēzdeni. Diena bija ļoti miglaina. Bet varbūt tieši tas piešķīra īpašu teiksmainību Saksijas Šveices nacionālā parka klinšu ainavām. Vispirms apskatījām Lilienstein – tumša, pat melna smilšakmens klinti, kas paceļas meža vidū. Mežs tās tuvumā bija pilns ar milzīgiem tāda paša smilšakmens bluķiem. Tomēr laikam slavenākā parka vieta ir Bastei – smilšakmens klinšu stabi Elbas krastā, kurus savieno tilts. No turienes paveras skaisti skati uz upes ieleju, un tiešām var ilgi stāvēt un apbrīnot dažādās klinšu formas. Dieva meistardarbs.

Ļoti jauka bija ciemošanās pie Drēzdenes Veisigas draudzes. Ēdot kopīgas vakariņas ar mācītāja ģimeni un draudzes locekļiem, runājām par draudzes dzīves jautājumiem Vācijā un Latvijā. Tā kā es protu vāciski, tad es uzņēmos tulka uzdevumus. Jāteic, ka es ēdu lēni arī tad, kad netulkoju. Ik pa laikam tā pus pa jokam pus nopietni kāds no mums teica, ka es taču nevarot paēst, jo visu laiku tulkoju. Bija priecīgs vakars.

21. novembra rītā Andreass no draudzes mums parādīja Drēzdenes vecpilsētu. Apskatījām arī no gruvešiem atkal uzcelto Frauenkirche baznīcu. Andreass ir dzimis Drēzdenē, strādājis par traumu ķirurgu. Viņš stāstīja, ka viena gada vecumā ir pieredzējis postošo aviācijas uzlidojumu 1945. gada februārī, kad gandrīz pilnībā tika iznīcināta Drēzdenes apbūve un tūkstošiem cilvēku zaudēja dzīvības. Andreass mums palīdzēja atrast ceļu uz autobāni un tad jau mēs devāmies Tīringenes virzienā.

 Diena bija viegli iesākusies. Tīringenes kalnos priecājāmies par pirmo sniegu un garšīgajām desiņām no vietējā zemnieka saimniecības. Bet kā jau tas ir baznīcu atjaunošanā, bija pienācis laiks šķēršļiem. Kā iecerēts, pilsētā pa ceļam uz Šteinbahu-Hallenbergu nopirkām piekabi zvanu vešanai. Saimnieks pat nolaida cenu. Taču tad lielais pārbaudījums bija piekabi apdrošināt un dabūt tranzītnumuru. Neviens no vietējiem kantoriem negribēja apdrošināt piekabi. Sapratu, ka galvenais iemesls ir tas, ka esam ārzemnieki un mums Vācijā nav ne bankas kontu ne kādu īpašumu. Domās sākām lūgt Svētā Gara palīdzību. Un Dievs mūs neatstāja grūtībās vienus. Kāds darbinieks vārdā Kajs no auto numuru izgatavošanas kantora iedegās par mūsu misiju. Viņš palīdzēja visu nokārtot. Pēc ilgas gaidīšanas mēs dabūjām apdrošināšanu, numuru un visus papīrus. Kajam lai vislielākā mūsu pateicība. Bez viņa atbalsta un nesavtīgās palīdzības nezinu, kā pašu spēkiem mēs kaut ko būtu atrisinājuši. Atceros, ka sēdējām un gaidījām ar Uldi, kamēr Kajs runājās ar transportlīdzekļu pārvaldes priekšnieku, un Uldis teica apmēram tā: „Vai zini, ko mēs tagad darām? Ceļam Griezes baznīcu.”

 Viss tika sakārtots. Sirsnīgi pateicos Kajam. Tikai sanāca tā, ka pēc viena papīra ar visu piekabi nācās braukt uz Eizenahu. Jā, to pašu, kurā 1685. gadā piedzima komponists Johans Sebastians Bahs. Eizenahā navigācijas ierīce mūs vadīja pa taisnāko ceļu, nevis to, kurš būtu piemērotāks busiņam ar lielu piekabi. Liekas neparasti, ka pirmā reize, kad esmu bijis Baha dzimtajā pilsētā, ir bijusi, braucot ar piekabi pa tās stāvajām un bruģētajām ieliņām. Atradām Aral benzīntanku, kurā bija sarunāts tikties ar apdrošinātāju. Darbinieks nebija vācu izcelsmes. Atviegloti uzelpoju, kad papīrītis bija man rokā. Jau vēlā vakarā pāri sniegotajai kalnu grēdai Rennsteig nokavējušies ieradāmies pie Šteinbahas – Hallenbergas ev. lut. Cionas draudzes.

Mūs jau gaidīja draudzes mācītājs Konrāds Renneke kopā ar draudzes cilvēkiem. Es jau jutos ļoti noguris un domāju, ka būs pavisam grūti koncentrēties tulkošanai. Bet kāds pārsteigums! Kopā ar draudzes cilvēkiem bija arī mūsu tautiete  no kādas netālas pilsētiņas. Viņa tulkoja visas sarunas. Draudze mums parādīja savu baznīcu, kur arī visi kopīgi nofotografējāmies. Mūs garšīgi pacienāja, un, kas vēlējās, varēja arī nogaršot vācu alu. Runājāmies līdz pamazām jau cilvēki sāka doties mājup, jo otrajā rītā bija darba diena.

Nākošajā rītā kopā ar mācītāju Konrādu ieturējām brokastis. Viņš mums pastāstīja par savu draudzi, pilsētiņu un Vācijas Neatkarīgo ev. lut. baznīcu (SELK). Dalījāmies iespaidos par dažādām draudzes kalpošanām Latvijā un Vācijā. Mācītāja Konrāda draudze siltajā gadalaikā rīko kopīgus pārgājienus pa Rennsteig kalnu grādu. Tur brīvā dabā notiek arī dievkalpojums, un arī pikniks ar vietējo ugunsdzēsēju piedalīšanos. Un bieži ir tā, ka draudzes pasākumam pievienojas arī citi cilvēki, kas devušies pastaigās pa kalniem, bet nav draudzē. Secinājām, ka mācītāja Konrāda draudzei brīvdabas pasākumi ir kopīga vērtība ar Griezes draudzi. Arī Griezes baznīcā dievkalpojumi vasarā notiek zem klajas debess, pusdienas pasākumos ir ārā, tāpat arī cilvēki nakšņo teltīs.

Visi 3 zvani 1980. gadu sākumā tika izlieti vienā no Apoldas pilsētas zvanu lietuvēm. Tie bija domāti kādai draudzei, kura tika apvienota ar citu draudzi, un zvani vairs nebija vajadzīgi. Mācītājs Konrāds uzsvēra, ka zvaniem ir jādara tas darbs, kam tie radīti – jāaicina ļaudis uz dievkalpojumiem. Zvani tika iecelti piekabē un nostiprināti. Drīz mēs jau bijām gatavi doties atkal mājup, kā bija plānots, lai Mūžības svētdienā jau būtu katrs savā draudzē.

Dienas gaitā uzzinājām par traģēdiju, kas notikusi Rīgā. Bija grūti noticēt tam, ko lasījām ziņu portālā. Iekšēji es nespēju noticēt, ka tāda nelaime ir notikusi Latvijā, mūsu mājās. Pirms došanās ceļā kopīgi lūdzām baznīcā Dieva svētību un apsardzību ceļam, un aizlūdzām par cilvēkiem un visu stāvokli Zolitūdes traģēdijā.

Sirsnīgi atvadījāmies no mācītāja Konrāda un viņa dēla Frīdriha ar nodomu satikties vēlreiz un palikt saziņā. Un tad jau pa kalnu lejā mūsu busiņš ar lielo piekabi devās ceļā uz Latviju. Dievs mūs tiešām apsargāja ceļā. Busa motoram pietrūka jaudas, lai piekabi vilktu kalnup. Tādēļ uz autobāņa mūsu sastāva ātrums pret kalnu bija brīžiem tikai 45 vai 50 km/h. Lejup jau gāja raiti. Tas bija vesels piedzīvojums. Braucām ilgi. Sestdienas naktī ap pusnakti es atvadījos no lieliskajiem ceļabiedriem netālu no Šauļiem, kur man pretī no Rīgas ar mašīnu bija atbraucis brālis. Polijā braucot, uzzināju, ka Mūžības svētdienā dievkalpojumā dziedās manas Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes koris. Dievs brīnumaini vadīja arī svētdien no rīta. Es, protams, aizgulējos. Nokavēju kora mēģinājumu un dievkalpojuma sākumu. Tomēr velosipēds ripoja tieši tā, ka paspēju tieši uz pirmo dziesmu, kuru korim bija jādzied.

Jau gandrīz ir klāt Kristus dzimšanas svētki – Ziemassvētki. Ceļojums uz Vāciju bija dāvana jau mēnesi pirms Jēzus dzimšanas dienas. Paldies mūsu vīru sešiniekam: Atim Freipičam, Uldim Žabrim, Aigaram Žodziņam, Kārlim Freipičam un Kārlim Žabrim! Paldies Atim par ideju un piekabes atrašanu! Ulda stūrētais turpceļš ar Tauraģi, gandrīz iebraukšanu Kēnigsbergas apgabalā, Lumpenai un Poliju mēnesgaismā bija neaizmirstams. Tāpat arī Aigara un Kārļa stūrētais ceļš, kad vilkām piekabi vispirms bez un tad ar zvaniem. Paldies Aigaram par saldējumiem! Paldies sievām un mammām par līdzi iedotajiem labumiem! Pateicība Dievam!

 Jurģis,

Rīgā, 2013. gada 17. decembrī"

 
* * *


AIZLŪGSIM PAR ZOLITŪDES TRAĢĒDIJĀ CIETUŠAJIEM

UN VIŅU TUVINIEKIEM


"Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām  spēcīgs
palīgs  bēdu laikā."  /Ps.46:2/


*

SVEICAM  VALSTS  SVĒTKOSSirsnīgi sveicam brāļus un māsas, visus mūsu draugus un lasītājus
Latvijas 95.
dzimšanas dienā!

Svētku sveicienam arī šī īpašā dziesma!

Lai Dievs svētī mūsu zemi un tautu!

* * *

/Foto : Aija Melbārde,
video : Jurģis Klotiņš/*


GRIEZES BAZNĪCA 2013.G. OKTOBRĪ/Foto : Atis Freipičs/

* * *


SVEICAM PĻAUJAS SVĒTKOS

"Bet to es saku : Kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību.
Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi, vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.
Dievs var  jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.
Tā kā ir rakstīts : "Viņš ir izbēris un nabagiem devis, viņa taisnība paliek mūžīgi."
Bet kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks  pieaugt jūsu taisnības augļiem;
Tad jūs būsit bagāti visās lietās katram labam darbam, un  tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība.

(2.Kor. 9:6-11 )

/Foto : Laima Zitmane/


* * *GRIEZES BAZNĪCAS ATJAUNOŠANAS DARBU DALĪBNIEKU TIKŠANĀSŠ.g. 7.septembrī Griezē pulcējās baznīcas atjaunošanas darbu dalībnieki. Tikšanos svinējām Pateicības dievkalpojumā un sadraudzībā. Priecājamies un pateicamies par katru mīļo māsu un brāli, kas mēroja tālo ceļu līdz Griezei, lai būtu kopā un atcerētos  piedzīvoto baznīcas atjaunošanas pirmajos 10 gados, no 2003.g.

Gaišu tikšanās mirkli darīja arī siltā septembra saule un īpašajā svētku tortē
iedegtās 10 svecītes!


Ar tikšanās fotomirkļiem vairāk variet iepazīties jaunajā galerijā "10 gadi, kopš Griezes baznīcas atjaunošanas sākuma. Dalībnieku tikšanās. 2013.g. 7.septembris"

Vēlreiz pateicamies visiem, kas strādājuši un strādā, lai baznīca varētu augšāmcelties! Bet Vislielākais paldies visa Devējam un Radītajam par piedzīvoto Griezē, ka varam tur būt un iet "pie Viņa kā pie dzīva akmens"...

"Jo katru namu kāds cēlējs uzceļ, bet kas visu ir uzcēlis, ir Dievs." (Ebr. 3:4)
                                                                    * * *


              AICINĀM UZ PATEICĪBAS DIEVKALPOJUMU UN TIKŠANOS 7.SEPTEMBRĪ


Mīļie Griezes draugi!

Kopš atjaunošanas darbu sākuma Griezes baznīcā ir apritējuši 10 gadi.
Sirsnīgi aicinām visus, kas piedalījušies šajā darbā, piedalās vai tikai plāno piedalīties, kā arī ikvienu, kas jūtas sirdī aicināts būt kopā ar mums, uz
Pateicības dievkalpojumu š.g. 7.septembrī pl.14.00 Griezes ev. lut. baznīcā.
* * *
Pēc dievkalpojuma sadraudzība, kurā esiet mīļi aicināti piedalīties
katrs ar savu atmiņu stāstu. Būs aplūkojama arī
fotoizstāde "Grieze cauri gadiem"

Ir neoficiāla informācija, par svētku torti ar 10 svecītēm !
Vēlams līdzi paņemt arī groziņu !

Uz tikšanos 7.septembrī !* * *


AICINĀM UZ TALKU Š.G. 19.AUGUSTĀ


Š.g. 19.augustā Griezē atkal notiks talka. Jāturpina strādāt pie sastatņu būvniecības, jāpabeidz dēļu šķirošana, kas tika iesākta pirms 2 nedēļām. Sirsnīgi aicinām piedalīties šajā darbā ikvienu ! Talkas laikā būs arī kopīgas lūgšanas, sadraudzība.

Iepriekšējās talkas video variet noskatīties šeit. GALERIJU sadaļā par to stāsta fotoattēlu galerija "Talka. 2013.g. augusts"


Ja dodaties uz Griezi pirmo reizi, vai ir nepieciešama kāda papildus informācija, zvanīt Jurģim Klotiņam pa tel. 29182954

Uz tikšanos!


* * *


PATIESĀKS PAR VISU PASAULĒ

Ar Iesvētes mācību nometnē, Griezē, no š.g. 21.-28.jūlijam piedzīvoto,
dalās tās dalībniece Dite Frīdenberga :

 
"Es ieraudzīju to, kā ticība Dieva apsolījumiem var ietekmēt manu dzīvi. To atklāju esot kristīgajā nometnē Griezē, kur baznīcas drupās un bez pilsētas kņadas pavadīju laiku ar sevi, savām meitiņām un Dievu."

* *


"Manas sajūtas ir spēcīgas un mainīgas, bet Dieva Vārds ir


patiesāks par visu, ko jūtu;
patiesāks par visu, ko piedzīvoju;
patiesāks par apstākļiem, kuros atrodos;
patiesāks par visu pasaulē."

* *


"Mūsu dzīvēs cilvēki nāk un iet. Reti kurš no mums nav aizdomājies par tēmu, kas ir tie sastaptie cilvēki - manā, tavā, mūsu dzīvē. Kāpēc mēs satiekam tieši tos cilvēkus, kurus satiekam. Sabīdās, saveidojas apstākļi, situācijas, notikumi un mūsu dzīvē neizbēgami parādās kāds vai kādi cilvēki. Pateicos ikkatram cilvekam, ko es savā dzīvē esmu satikusi!!!"

* *

Sirsnīgs paldies Ditei par ticības spēku apliecinošajiem komentāriem, atziņām, foto!
Lai svētīts turpmākais ceļš ar Dievu!

Pilnībā ar piedzīvoto variet iepazīties jaunajā galerijā
"Iesvētes mācību nometne. 2013.g. jūlijs"


* * *


TALKA GRIEZĒ

Š.g. 5.augustā Griezē notika talka. Tika turpināta sastatņu uzstādīšana
pie baznīcas torņa un veikti citi darbi.Tuvāk ar visiem šiem notikumiem variet iepazīties
jaunajā galerijā "Talka. 2013.g. augusts"

Uz tikšanos nākamajās talkās!* * *


RLD  JAUNIEŠU  NOMETNE

No 2. - 4.augustam
Griezē notiks Rīgas Lutera draudzes jauniešu nometne "Garā pupa".
Tuvāka informācija www.rigasluteradraudze.lv


* * *


SVĒTĪ, KUNGS !

Par Kristīgās mūzikas dienām Griezē 2013

 
(Koncerts Nīgrandes ev. lut. baznīcā)

No 19. - 21.jūlijam Griezē jau trešo gadu pēc kārtas norisinajās Kristīgās mūzikas dienas. Uz nometni bija ieradušies mūzikas draugi, brāļi un māsas no Kandavas, Saldus, Liepājas, Rīgas. Nometnes dalībnieku dziedātās E.Ešenvalda "Dvēseles dziesma", Z.Liepiņa "Svētī debesīs šo zemi" un Pr.R.Grantovska dziesma "Svētī, Kungs" kopā ar citām dziesmām izskanēja gan Griezē, gan Nīgrandē, gan Kandavā, turpinot liekt varavīksnes loku pār Latviju. Tieši pēdējās nometnē izskanējušās noslēguma dziesmas - lūgšanas vārdi, laikam vislabāk izteiks,šīs, pēc Dziesmu svētku nometnes noskaņu:
                                    
Mūsu Tēvs, kas debesīs Tu valdi,
                                     un svētīts ar' lai top Tavs vārds.
                                    Jel patvērumā savā stiprā,
                                     ņem zemi, tautu šo, ak, Dievs!

Ar nometnes notikumiem variet iepazīties jaunajā galerijā "Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2013"* * *


VASARAS NOMETNES GRIEZĒ JŪLIJĀ

Š.g. jūlijā Griezē notiks 2 vasaras nometnes:

  • no 19.-21.jūlijam  kristīgās mūzikas draugi pulcēsies uz vasaras nometni
    "Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2013";
  • no 21.-28.jūlijam Griezē notiks iesvētes mācību nometne.

Turpinājumā  organizatoru sniegtā informācija par nometnēm sīkāk.

*

Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2013


Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu.
1. Pēt. 2:5


No piektdienas, 19. jūlija, līdz svētdienai, 21. jūlijam,
Griezes baznīcā, Saldus novadā, notiks vasaras nometne „Kristīgās mūzikas dienas Griezē 2013”. Nometnē ir aicināti piedalīties kristīgie mūziķi, draudžu koru dziedātāji, ikviens ticīgais un ikviens cilvēks, kas savā dzīvē meklē Dievu.

Nometnē notiks tās dalībnieku koncerti sestdienas vakarā un svētdien, kopīgi mēģinājumi, lekcijas, pārrunas mazajās grupās, kopīgas lūgšanas, dalīšanās liecībās un sadraudzība. Dalībnieki būs aicināti arī piedalīties stundu lūgšanās ar gregoriskajiem dziedājumiem. Būs iespēja arī pēc vēlēšanās pastrādāt kādu fizisku darbu baznīcas sakopšanas labā.

Ierašanās nometnē ir paredzēta piektdienas, 19. jūlija vakarā, no pulksten 19.00. Ja jāmēro tālāks ceļš, var ierasties arī vēlāk, iepriekš par to ziņojot nometnes rīkotājiem.

Nakšņošana notiks dalībnieku līdzi paņemtajās teltīs un guļammaisos, uz līdzi paņemtajiem matracīšiem. Jāņem vērā, ka vannasistabas ērtības nometnes laikā nebūs pieejamas.

Nokļūšana nometnes vietā ir plānota ar personīgajām automašīnām. Ir iespēja arī doties ar sabiedrisko autobusu līdz Saldum vai Ezerei (sk. 1188.lv), uz kurieni pretī aizbrauks kāds no nometnes rīkotājiem. Ceļa izdevumi dalībniekiem būs jāsedz pašiem.

Dalība nometnē ir bez maksas. Taču nometnes dalībnieki būs aicināti ziedot pusdienu izdevumu segšanai. Brokastīm un vakariņām dalībniekiem ir jāņem līdzi cienastu, ko likt kopīgajā brokastu un vakariņu galdā.

Pieteikšanās dalībai nometnē notiek, ziņojot par savu vēlēšanos piedalīties, nometnes rīkotājiem mācītājam Atim Freipičam (atisfreipics@inbox.lv, tālr: 22316912) vai nometnes koordinatoram Jurģim Klotiņam (jurgis.klotins@gmail.com, tālr: 29182954).

Par nometnes ieceri un Griezes dievnama vēsturi...

2010. gada 31. decembrī pulciņš domubiedru Griezes baznīcas sakristejā `ar dievkalpojumu, lūgšanās un sadraudzībā sagaidīja 2011. gada atnākšanu. Kādā brīdī radās doma, ka vasarā pie Griezes baznīcas varētu sarīkot muzikālu Kristīgu tikšanos vai nometni, kas būtu svētīgs papildinājums un turpinājums jau notikušajām dievnama sakopšanas un sakristejas atjaunošanas talkām. 2011. gada vasarā notika pirmā nometne.

2.Pasaules karā salīdzinoši maz cietusī Griezes baznīca, padomju laikā netika remontēta un gāja bojā.

1979. – 1981.gadā pie baznīcas notika mācītāja Aivara Beimaņa vadītās, pēc padomju likumiem nelegālās, kristīgo jauniešu nometnes. Vairāki to dalībnieki ir mums šodien labi pazīstami LELB mācītāji, kā Jānis Ginters, Juris Rubenis, Einārs Alpe, Arvīds Bobinskis, Viesturs Pirro, Erberts Bikše, Atis Vaickovskis un citi mācītāji.

Kopš 2003. gada baznīcā notiek atjaunošanas darbi. Talku laikā ir attīrīta baznīcas iekšpuse, sakopta un labiekārtota baznīcas apkārtne, pabeigts darbs pie sakristejas atjaunošanas. 2012. gadā ar VKKF atbalstu sākās darbs pie baznīcas torņa atjaunošanas. Tika atjaunoti torņa stāvi un uzlikts pagaidu jumts. Šogad tiek sākta torņa ārsienu atjaunošana. Darbos ir piedalījušies talcinieki no Rīgas, Liepājas, Ezeres un citām Latvijas vietām. Talku laikā notiek svētbrīži un brīvdabas dievkalpojumi. Vairāk par Griezes baznīcu un topošo kultūras un garīgo centru variet uzzināt citās mājaslapas sadaļās.

Griezes baznīca ir celta 16. gs. Un un ir unikāla ar to, ka beigās uz vairākām pārbūvēm, kas ir notikušas turpmāko gadsimtu gaitā, tā ir saglabājusi savas sākotnējās sienas, seno apmetumu, unikālās, īpašas - sgrafito apmetuma tehnikā veidotās logu aiļu apdares, kuras vismaz pusei logu ir saglabājušās līdz šim. mūsdienām. Griezes baznīca celta pēc Kurzemes hercogistes, jeb hercoga un muižniecības sanāksmes lēmuma 1567.g., pēc kura bija pavēlēts uzcelt 70 baznīcas. Līdz 1769.g. Griezes baznīca bija īpaši grezna, tās jumtu klāja glazēti dakstiņi, logos bija vitrāžas. Baznīcā savā laikā tikai kristīts Brīvības pieminekļa autors tēlnieks Kārlis Zāle.


Esat sirsnīgi un mīļi ielūgti nometnē!

Rikotāju vārdā,

Jurģis Klotiņš


*

Iesvētes mācību nometne

 Tad nu ikvienu, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī Es apliecināšu Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs.(Mt10:32)

 
No 21. līdz 28. jūlijam nometnes vietā pie Griezes baznīcas tiek rīkota iesvētes mācību nometne. Šī nometne ir kā alternatīva iesvētes lekciju cikliem, kas parasti 3 mēneša garumā, reizi nedēļā notiek draudzēs. Šis kurs ir daudz intensīvāks, lekcijas notiek 2reiz dienā un dalībnieki šajā laikā varētu apzināt zināšanu minimumu, lai tiktu iesvētīti un kļūtu par pilntiesīgiem ev.lut. baznīcas locekļiem. tajā pašā laikā lekcijas un diskusijas notiks ļoti brīvā atmosfērā. Tā reizē ir arī laba atpūta pie dabas - vieta ir ļoti skaista - 2 lielas upes, kuras ir iespējams peldēties un makšķerēt, neskarta daba, klusums un miers.

Programmā paredzētas Bībeles stundas, lekcijas katehēzē, ko vadīja vairāki luterāņu mācītāji, dievkalpojumi, sadraudzība, slavēšanas vakari baznīcā un pie ugunskura, pārgājiens uz Lietuvu, 2 dienu brauciens ar plostu pa Ventu (arī šajā laikā notiks lekcijas) utt  

Nometnes noslēgumā, 28.jūlijā, vienas Griezes baznīcā svinēsim dievkalpojumu, kurā tiks kristīti vai iesvētīti nometnes dalībnieki, kas būs noklausījušies lekciju kursu un izsacīs šādus vēlmi.

Pieredze rāda, ka šādas nometnes parasti kļūst par neaizmirstamu, skaistu notikumu to dalībnieku dzīvē.

Līdzi jāņem teltis un guļammaisi (Ja kāda dalībnieka veselības stāvoklis neatļauj dzīvošanu teltī, centīsimies rast iespēju dzīvot telpās). Maksa par 10 ls (Maksa par ēdināšanu, lektoru transportu, utt) Tā ir tikai neliela finansiāla līdzdalība, jo lielākās nometnes izdevumu daļu apmaksā nometnes izdevumu organizatori. Tomēr, ja kādam dalības maksa ir par šķērsli, lai piedalītos nometnē, mēs radīsim risinājumus. Priecāsimies arī par katru, kas ar ziedojumiem būtu gatavs atbalstīt nometnes rīkošanu.

 
Pieteikšanās un sīkāka informācija: mācītājs Atis Freipičs, tel. 22316912, epasts - atis.freipics@lelb.lv    vai Kandavas ev. lut draudzes lietvedei Sandrai Leitei pa tel. 26311573

 

* * *

DIEVKALPOJUMS 23.JŪNIJĀ

Dievkalpojums 23.jūnijā Griezē pl.15.00
* * *


SVEICAM

 Sirsnīgi sveicam Āriju Valeini 85.dzimšanas dienā!
Lai Dievs svētī, dod veselību un tikpat možu garu kā līdz šim! Paldies Ārijas tantei par viesmīlību, sirds dāsnumu un mīlestību, ko esam varējuši saņemt Griezē visus šos gadus!


***


VASARSVĒTKU DĀRZĀ

Par talku Griezē un Svētā Gara svētkiem Nīgrandē

Šogad saņēmām skaistu Vasarsvētku dāvanu - lielo ziedēšanas brīnumu. Neparastātībā, darbojas ziedēja ābeles un kastaņi, ceriņi un kastaņi, pieneņu pļavas...Daba vienotās svinībās.Smaržu mākonī ietinusies 18. maija rītā Grieze sagaidīja savus talciniekus. Tika sakopta baznīcas un jauniegūtās draudzes mājas apkārtnē, stādītas puķes un darīti citi darbi. Talkā stāstās un brāļi no Griezes un citām Latvijas draudzēm.
19.maijā svinējām Vasarsvētkus Nīgrandes ev. lut. baznīcā kopā ar tās draudzi. Kopēja dziesma un lakstīgalas balss aiz loga darīja šo sadraudzības mirkli īpaši gaišu...

Vairāk par šiem notikumiem jaunajā galerijā "Talka un Vasarsvētki. 2013.g. maijs".
Lai jūs piepilda Svētā Gara gaisma un spēks!


* * *TALKA GRIEZĒ 18.MAIJĀ


Mīļie draugi !

Aicinām jūs šogad pirmajā vasaras sezonas talkā pie Griezes baznīcas – 18.maijā – pirms Vasarsvētkiem. Ja talcinieki vēlās, Griezē var ierasties jau piektdienas vakarā un arī pēc sarunas palikt tik ilgi, cik vēlaties. Strādāšanai būtu labi paņemt līdzi, ja ir iespējams, arī darbarīkus – cimdus, lāpstas, cirvjus, grābekļus.Braucot uz Griezi ar satiksmes autobusu līdz Ezerei vai Zaņas pag., ir iespēja aizbraukt jums pretī. Autobusu kustības sarakstu skatīties www.autoosta.lv .

 Sestdienas vakarā pl. 19.00 (18.maijā), pēc talkas, notiks dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu.

 Mīļi aicinām talkā brāļus un māsas arī no citām Latvijas vietām, sakopjot baznīcu un tās apkārtni ! Visi, kas vēlās ir aicināti palikt un svinēt kopā arī Vasarsvētkus - dievkalpojumā Nīgrandes ev.lut. baznīcā 19.maijā pl. 11.00.

 
Ja nepieciešama vēl kāda papildus informācija – zvanīt Atim Freipičam pa tel.22316912,
vai Uldim Žabrim (Griezes draudze) pa tel. 22009892.

Būtu vēlams iepriekš paziņot par ierašanos uz talku, lai zināmu, cik cilvēkiem gatavot pusdienas.

 Lai jums svētīgs un gaišs laiks līdz Svētā Gara svētkiem!

 

Gaidīsim jūs, uz tikšanos!

 


* * *

 

 

 

NO SAULES LĒKTA LĪDZ SAULES RIETAM

Grieze š.g. aprīlī"No saules lēkta līdz tās rietam slavēts lai ir tā Kunga vārds." /Ps.113:3/

Ar jaunāko galeriju "Pavasaris 2013" variet iepazīties šeit

* * *KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI GRIEZĒ

 

Griezes draudze pēc svētku dievkalpojuma 31.martā.


Baznīcēnu dziesmas šajā Lieldienās skanēja kopā ar gulbju dziesmām Ventmalā..


Lieldienu ceļi uz dievnamu bija sniegbalti...Pateicamies Dievam par piedzīvoto Griezē!

Lai mūs piepilda Augšāmceltā Kristus spēks !

Vairāk foto par Lieldienu notikumiem šeit
***

* * *LIELDIENU DIEVKALPOJUMI

Lieldienu nakts dievkalpojums - Nīgrandes ev. lut. baznīcā - 30.martā pl. 22.00

/kalpo māc. A.Freipičs/

*

Lieldienu dievkalpojums - Griezes ev. lut. baznīcā - 31.martā pl. 12.00

*

Būsiet mīļi gaidīti !

https://youtu.be/FPm7vvXpX_4

https://www.youtube.com/watch?v=FPm7vvXpX_4* * *


KRISTUS CIEŠANU LAIKS

Ar 13.februāri, Pelnu dienu, iesākas Kristus Ciešanas laiks. Rīgas Lutera draudzes mācītājs Indulis Paiča draudzes mājaslapā www.rigasluteradraudze.lv rakstīja : "Tās ir četrdesmit dienas (neskaitot svētdienas) pirms Lieldienām, kas tiek īpaši iezīmētas dievkalpojumu norisē, baznīcas noformējumā un dziesmu izvēlē, lai pasvītrotu šī laika garīgo uzdevumu: mudināt mūs ieraudzīt , ka  gr ē ks  un ļaunums nav tikai tukšs vārds, bet skumja, brīžiem asiņaini  dramatiska realit ā  te p ā rbaud ī t –  labprātīgi apņemties kādas lietas savā dzīvē izlabot vai mainīt (bieži vien - pārliecinoties, cik ļoti  v ā ji mē esam savas dvēseles kaislību un vājību priekšā ...), lai cienīgi sagatavotos Lieldienu priekam un gavilēm.

Pie Ciešanu laika piederības saņēmējs (atturības ēdiena ziņā), bet plašākā nozīmē - novēršanās no jebkuras norisēm, kas izjauc mūsu dvēseles mieru un ved pie “aizmiršanās” īslaicīgās aktivitātes. Desmito daļu no gada mēs vēlamies īpašā veidā veltītam attiecībām ar Dievu - lūgšanu, Bībeles lasīšanai, regulārai garīgai praksei un žēlastības darbiem… "


Lai jums mierpilns un uz pārdomām vērsts Ciešanas laiks!* * *


JAUNS SĀKUMS JAUNĀ GADĀ

„Tu pušķo un vainago gadu ar savu labumu.” (65. 12. Ps.)

augstums =

Sirsnīgi sveicam brāļus un māsas, mūsu lasītājus un draugus, Jaunajā, 2013. gadā!

Tā nu ir sanācis, bet nākamais pie jums vienmēr būs sākumā. Ļoti ceram, ka tas ir jauns „akmens”, tai celtnei, kuru būvējam Griezē, sekojot mūsu Kunga aicinājumam. Pateicamies visiem, kas pašaizliedzīgi strādājuši, ceļi un vēl celt mūsu kopīgās mājas!

Lai jūs patiesi slīdētu, svētdienas bagāžas un Dieva Gaismas būtu pilnas Jaunais Gads!janvāris, 2013.g.

Dievkalpojumi
1. un 3. svētdienā pl. 15:00


Atrašanās vieta

Saldus novada Ezeres pagastā


Mācītājs

Atis Freipičs


Kontakti

Mācītājs Atis Freipičs
Tālr. 22316912
atis.freipics@lelb.lv

Griezes draudze
Tālr. 22009892

______________________________________


Ziedojumiem

LV75UNLA0050016953549

(konts Griezes ev.lut. draudzes 
vispārējām vajadzībām -
elektrība ucizdevumi)

LV52UNLA0050016953575
(konts Griezes ev.lut.
baznīcas atjaunošanai)

Griezes ev. lut. draudze
Reģ. nr. 90000578791Built with Berta.me