Griezes draudzei sadarbībā ar biedrību „Griezes Pastorāts. Garīgais un kultūras centrs” ir iecerēts ar Dieva palīdzību Griezē veidot vienotu kompleksu, kas aptver Griezes mācītājmuižu, parku, rekolekciju māju, baznīcu un tai pieguļošās teritorijas. Galvenā iecere, kas saistās ar šo vietu ir Griezes baznīcas, kā unikāla vestures un sakrālās arhitektūras pieminekļa atjaunošana, kā ari tās apkārtnes sakopšana.

Šī vieta, ar tās iespējām, kalpo ne tikai Griezes draudzei, bet visai Baznīcai un pārējai sabiedrībai. Tā jau tagad un arī turpmāk būs atvērta jebkuram cilvēkam, kas vēlas apstāties no ikdienas steigas un kādu laiku pavadīt nošķirtībā no ārpasaules, lai meklētu un piedzīvotu Dieva tuvumu klusumā, mierā un lūgšanās, neatkarīgi no viņa konfesionālās piederības. Arī tad, ja viņš vēl ir tikai garīgos meklējumos.

Nu jau daudzus gadus vasarās, skaistajā vietā pie Griezes baznīcas, notiek dažādas kristīgas nometnes un citi pasākumi. Blakus baznīcai ir uzbūvēta labiekārtota māja, kurā regulāri notiek dažādas rekolekcijas,  kristīgi  un kultūras pasākumi, mākslas un amatniecības radošās darbnīcas gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem. Piedāvājam rekolekciju iespējas arī citām draudzēm.

Attīstot infrastruktūru, vēlamies plašāk kalpot šajā jomā.

Būsim vienoti aizlūgšanās, lai visās iepriekšminētajās iecerēs piepildās Dieva prāts un nodomi!


                     
                     "Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs." (Mt. 5:48)Dievkalpjumi
1. svētdienā pl. 15:00


Atrašanās vieta

Saldus novada Ezeres pagastā


Mācītājs

Atis Freipičs


Kontakti

Mācītājs Atis Freipičs
Tālr. 22316912
atis.freipics@lelb.lv

Griezes draudze
Tālr. 22009892

___________________________________


Ziedojumiem

LV75UNLA0050016953549

(konts Griezes ev.lut. draudzes 
vispārējām vajadzībām -
elektrība u.c.izdevumi)

LV52UNLA0050016953575
(konts Griezes ev.lut.
baznīcas atjaunošanai)

Griezes ev. lut. draudze
Reģ. nr. 90000578791Built with Berta.me