Griezes baznīca atrodas Saldus novada, Ezeres pagastā, pie pašas Lietuvas robežas, Ventas krastā, senā, vēsturiskā vietā. Tā celta 1580. gadā. Pagājušajā gadsimtā baznīca pieredzējusi daudzus postījumus. Pēc otrā pasaules kara, padomju laikā, tā tika izdemolēta un gāja bojā.

2003.gadā sākās jauns posms baznīcas vēsturē. Pateicoties Dieva žēlastībai un daudzu cilvēku no dažādām Latvijas vietām entuziasmam, šī brīnišķīgā vieta tiek sakopta un Griezes baznīca soli pa solim atdzimst. Griezē notiek regulāri dievkalpojumi, stundu lūgšanas, dažādas kristīgas nometnes, talkas, sadraudzība. Patreiz turpinās arī baznīcas atjaunošanas un restaurācijas darbi.

Daudzi brāļi un māsas Kristū šeit piedzīvojuši īpašu Dieva tuvumu un klātbūtni. Strādājot pie baznīcas ēkas celtniecības, mēs ceļam arī savu iekšējo Baznīcu – garīgo namu, kas top mūsu sirdīs. Aizvien vairāk kristiešu šeit atrod savas garīgās mājas, vietu, kur atbraukt, apstāties no ikdienas steigas, būt klusumā un mierā kopā ar Dievu. Skaistā vieta pie Griezes baznīcas pamazām top par garīgu centru, klusuma vietu, oāzi, kur izslāpušajiem ceļiniekiem apstāties un atveldzēt dvēseli.

        


Dievs sauca savus ļaudis,
Un mēs atsaucāmies uz Viņa aicinājumu,
„Atjaunojiet šīs senās drupas
Atjaunojiet manas pilsētas sienas!”

Kad mēs cēlām ķieģeli pa ķieģelim
Mēs atradām stūrakmeni,
Mēs Viņam ļāvām mūs veidot,
Viņš uzcēla mūs mīlestībā.

Tagad mēs esam redzējuši
Un mēs esam dzirdējuši,
Ka mūsu Kungs ir liels,
Jo tuksnesis ir pārvērties
Viņa svētajā vietā.

(Č. Devansens, ķeltu lūgšana)

Foto J.SkulmeDievkalpjumi
1. svētdienā pl. 15:00


Atrašanās vieta

Saldus novada Ezeres pagastā


Mācītājs

Atis Freipičs


Kontakti

Mācītājs Atis Freipičs
Tālr. 22316912
atis.freipics@lelb.lv

Griezes draudze
Tālr. 22009892

___________________________________


Ziedojumiem

LV75UNLA0050016953549

(konts Griezes ev.lut. draudzes 
vispārējām vajadzībām -
elektrība u.c.izdevumi)

LV52UNLA0050016953575
(konts Griezes ev.lut.
baznīcas atjaunošanai)

Griezes ev. lut. draudze
Reģ. nr. 90000578791
Built with Berta.me